Προγράμματα 2013

ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΕΩΝ 2014-2020

Ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στα εγκεκριμένα επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανταλλαγής Νέων μέσω της ΠΡΑΞΙΣ? Συγχαρητήρια για το ενδιαφέρον σας και ελπίζουμε αυτή η εμπειρία να σας φανεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, χρήσιμη και διασκεδαστική.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανταλλαγής Νέων;

image001

 

 

 

 

 

Πρόκειται για προγράμματα που προωθούν την κινητικότητα των Νέων σε όλη την Ευρώπη και επιδοτούνται από το πρόγραμμα  “ERASMUS+” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα προγράμματα, τα οποία έχουν συνήθως συγκεκριμένη θεματολογία, όπως το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εκπαίδευση κ.α., έχουν διάρκεια από 5 έως 21 ημέρες και σε αυτά συμμετέχουν Νέοι και Νέες (20 έως 60 ανάλογα με το πρόγραμμα) από 4-10 διαφορετικές χώρες.

Η γλώσσα επικοινωνίας είναι τα αγγλικά, των οποίων απαιτείται μια βασική γνώση.

image003

 

 

 

 

 

Στόχος των προγραμμάτων είναι η ανταλλαγή κουλτούρας και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων, η ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ΜΚΟ διαφορετικών χωρών, καθώς και η ενεργοποίηση των Νέων πανευρωπαϊκά.

Αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από συγκεκριμένες δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ανταλλαγής, όπως σεμινάρια, workshops , intercultural games , simulation debates, performances, discussions, team buildings activities κ.α.

image005

 

 

 

 

 

 

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής,  καλύπτονται από το πρόγραμμα.

Travel costs - Reimburse of the travel tickets will be done according to the rules of the «Erasmus+» programme based on distance calculation and at receipt of original documents.

(Καλύπτονται by Distance band calculator: 100-499 km = 180 euro, 500-1999 km = 275 euro, 2000-2999 km = 360 euro, 3000-3999 km = 530 euro, 4000-7999 km = 820 euro)http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Η αποπληρωμή των εισιτήριων γίνεται βάσει των κανόνων του προγράμματος «Erasmus+». Oι συμμετέχοντες καταβάλλουν, εάν χρειάζεται, το επιπλέον κόστος αναλόγως της χιλιομετρικής απόστασης του τόπου υλοποίησης του προγράμματος.

image007

 

 

 

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τα προγράμματα, τη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων, αλλά και τις διαδικασίες για την προετοιμασία του ταξιδιού.

 Κάθε εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων, στο οποίο είναι εταίρος συνεργαζόμενος φορέας η ΠΡΑΞΙΣ, βρίσκεται αναρτημένο με όλες τις σχετικές πληροφορίες:

στην ιστοσελίδα της ΠΡΑΞΙΣ, www.praxisgreece.com

και στο blog : www.vins2010.blogspot.com

και στο  facebook www.facebook.com/praxis.greece

image009

 

 

 

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τα ηλικιακά όρια, όπως ορίζονται από κάθε πρόγραμμα και όσοι είναι εγγεγραμμένα μέλη

της ΠΡΑΞΙΣ (η εγγραφή μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του εμαιλ της ΠΡΑΞΙΣ praxis@praxisgreece.com ).

Κάθε ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα που επιθυμεί και την αποστέλλει στο praxis@praxisgreece.com

μαζί με σκαναρισμένη την Α.Δ.Τ. ή το διαβατήριό του.

italia 4

 

 

 

 

 

Μερικές ημέρες μετά την παραλαβή των αιτήσεων, η ΠΡΑΞΙΣ ενημερώνει όσους επιλέχθηκαν για τα επόμενα βήματα, λαμβάνοντας υπόψιν τα τυπικά κριτήρια του προγράμματος (ηλικιακά όρια κ.α.), τα ατομικά κίνητρα συμμετοχής.

Προτεραιότητα δίνεται σε όσους δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ σε κάποιο πρόγραμμα, καθώς και σε όσους προέρχονται από την περιφέρεια, από ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές.

Όσοι επιλεχθούν για κάποιο πρόγραμμα, συμπληρώνουν και

αποστέλλουν στοpraxis@praxisgreece.com τη σχετική υπεύθυνη

δήλωση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και προχωρούν στην

έκδοση εισιτηρίων, αφού έρθουν σε επικοινωνία και με τον leader

της ελληνικής αποστολής PRAXIS.

Οικονομικά θέματα

Στα περισσότερα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανταλλαγής Νέων καλύπτονται:

- το 100% διαμονής

- το 100% της διατροφής και

- το κόστος των μετακινήσεων (όπως εξηγήσαμε παραπάνω: Distance band calculator).

Κάθε συμμετέχοντας φροντίζει για την έκδοσή του εισιτηρίου του και ενημερώνει σχετικά τους διοργανωτές. Σε συνεννόηση μεταξύ τους οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα μπορούν να κανονίσουν κοινή ώρα αναχώρησης, ώστε να φύγουν όλοι μαζί σαν ομάδα.

SAM_0618

 

 

 

 

 

Προσοχή: δεν αγοράζετε εισιτήρια, παρά μόνο εφόσον λάβετε γραπτή ενημέρωση (e-mail) από τους διοργανωτές ότι συμφωνούν

με τις ώρες πτήσεις.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και με δεδομένο ότι έχετε συμμετάσχει σε όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του

προγράμματος, παίρνετε πίσω το travelreimbursement  των εισιτηρίων. Το ποσό αυτό σας καταβάλλεται σε μετρητά ή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό σας λογαριασμό -σε συνεννόηση με τους διοργανωτές-, εφόσον τους έχετε παρουσιάσει όλα τα σχετικά παραστατικά (αποδείξεις – αποκόμματα εισιτηρίων, boarding passes κτλ).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

Για να συμμετέχει κάποιος στο πρόγραμμα, πρέπει να είναι εγγεγραμμένο μέλος της ΠΡΑΞΙΣ,   καταβάλλοντας την

ετήσια συνδρομή του (20€).

Το κόστος συμμετοχής για κάθε πρόγραμμα είναι 30€. Τα ποσά αυτά, που χρησιμοποιούνται εξολοκλήρου για τις διαχειριστικές δαπάνες της ΠΡΑΞΙΣ (ιστοσελίδα, γραφικές ύλες, ταχυδρομικά τέλη,courier, τηλεφωνικές  επικοινωνίες κ.α.), κατατίθενται στον λογαριασμό της ΠΡΑΞΙΣ  – (πληροφορίες δίνονται με την εκδήλωση του ενδιαφέροντος του συμμετέχοντα νέου/ας στο πρόγραμμα και με την έναρξη της προετοιμασίας ). 

Checklist

Πριν το ταξίδι

-Έγινα μέλος της ΠΡΑΞΙΣ στέλνοντας τη σχετική αίτηση μέλους

στο praxis@praxisgreece.com

-Έχω καταβάλλει την ετήσια συνδρομή και τη συμμετοχή ταξιδιού.

-Έστειλα την υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή μου το πρόγραμμα

-Προσέχω αν χρειάζομαι διαβατήριο ή Α.Δ.Τ. (με λατινικούς χαρακτήρες)

-Φροντίζω για την ατομική μου ασφάλιση για το ταξίδι.(Insurance should be organized by the participants themselves.)

- Εκδίδω την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλειας:EUROPEAN INSURANCE CARD  από τον ασφαλιστικό μου ταμείο (Δίνεται ΔΩΡΕΑΝ με μια αίτηση σε κάθε ασφαλιζόμενο)

-Έλαβα διαφημιστικό – ενημερωτικό υλικό της ΠΡΑΞΙΣ

-Παίρνω κάποια χαρακτηριστικά εθνικά προϊόντα για το intercultural

night (ούζο, ελιές, λουκούμια, χαλβά, φέτα, παστελι, κάποια ελληνική σημαία, αφίσα ή κάτι άλλο)

-Επικοινωνώ με τον leader της ΠΡΑΞΙΣ και τα άλλα μέλη της ελληνικής αποστολής

-Συμμετέχω στις συναντήσεις προετοιμασίας της Ελληνικής ομάδας ΠΡΑΞΙΣ, του προγράμματος (με τον προσφορότερο τρόπο (e-meetings, ή skype, ή facebook ή κανονικές συναντήσεις …).

-Δεν ξεχνάω το διαβατήριο ή την Α.Δ.Τ. μου

-Φυλάω όλα τα εισιτήρια, τις αποδείξεις και τα boarding passes.

foto Barca praxis 1

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος

-Φυλάω όλα τα εισιτήρια, τις αποδείξεις και τα boarding passes

-Έχω μαζί μου την Α.Δ.Τ. ή το διαβατήριό μου και τα χρήματά μου

-Συμμετέχω σε όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του προγράμματος

-Έχω μαζί μου τα στοιχεία επικοινωνίας των διοργανωτών

-Ζητάω από τους διοργανωτές τα τηλέφωνα άμεσης ανάγκης της συγκεκριμένης χώρας (για περίπτωση που είμαι εκτός ξενοδοχείου αργά το βράδυ κτλ)

-Σημειώνω τα e-mails και τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων

από τους φορείς των άλλων χωρών

-Τραβάω φωτογραφίες από τις δράσεις του προγράμματος

3

 Μετά την επιστροφή

-Βγάζω φωτοτυπίες τα εισιτήρια και τα boarding passes σε περίπτωση που χαθούν τα πρωτότυπα

-Στέλνω τα πρωτότυπα εισιτήρια και τα boarding passes στους διοργανωτές

-Γράφω την αξιολόγηση του προγράμματος για την ΠΡΑΞΙΣ

-Στέλνω την αξιολόγηση και 5 φωτογραφίες στο praxis@praxisgreece.com

-Στέλνω τα e-mails και τα στοιχεία επικοινωνίας των άλλων φορέων στο

praxis@praxisgreece.com

-Κρατάω επαφή με τους συμμετέχοντες από Ελλάδα και εξωτερικό για μελλοντικές συνεργασίες.

-Γίνομαι πολλαπλασιαστής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Νεολαίας

Προορισμοί Μεταναστευτικών Διαδρομών. Μεταναστευτικά πουλιά και τουρισμός.

ποστερ ελην Μεταναστα

.Προορισμοί Μεταναστευτικών Διαδρομών. Μεταναστευτικά πουλιά και τουρισμός.Η ημέρα θα τονίσει τους δεσμούς την διατήρηση μεταξύ των μεταναστευτικών πτηνών,την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και βλέποντας την άγρια ζωή του τουρισμού σ όλο τον κόσμο Κάθε χρόνο, πάνω από ένα δισεκατομμύριο τουρίστες διασχίζουν διεθνή σύνορα. Μια ακμάζουσα άγρια ζωή είναι ένα βασικό περιουσιακό στοιχείο του τουρισμού, και οι θεαματικές κινήσεις των αποδημητικών πτηνών του κόσμου δεν είναι καμία εξαίρεση. Σωστή διαχείριση, δημοφιλή πουλιά που σχετίζονται με τον τουρισμό δραστηριότητες, όπως η παρατήρηση πουλιών ή φωτογραφίες πουλιών μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για μια αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ των ανθρώπων και των αποδημητικών πτηνών.
Για την εκστρατεία του 2014, WMBD συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO) για να επισημανθεί το έργο των περασμάτων προορισμού. Με επικεφαλής τον UNWTO εφαρμόζονται από κοινού με διάφορους εταίρους, με μεγάλη πείρα στον τομέα της διατήρησης και του τουρισμού, περασμάτων Προορισμός θα αναπτύξει αειφόρους τουριστικούς προορισμούς κατά μήκος των μεγάλων μεταναστευτικών οδών των πουλιών του κόσμου,γνωστά ως περασμάτα.
Με τη διοχέτευση των εσόδων από τον τουρισμό θα συντηρηθούν οι των χώροι.Το έργο αποσκοπεί στη διαφύλαξη των οικοτόπων των πτηνών », δημιουργώντας ταυτόχρονα λιγοστές και πράσινες ευκαιρίες απασχόλησης για τις τοπικές κοινότητες.
Το «Περάσματα Προορισμός» η πρόταση διοχετεύει αυτήν την δύναμη σε μια δύναμη για την παγκόσμια διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ενίσχυση προς το ζην για τις τοπικές κοινωνίες, με τη δημιουργία ενός δικτύου βιώσιμων και ανθεκτικών τουριστικών προορισμών. Με επικεφαλής τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO), μαζί με τους εταίρους με εμπειρία στον ήχο στον τομέα της διατήρησης και του τουρισμού, Προορισμός περασμάτων είναι η ανάπτυξη και διαφοροποίηση της βιώσιμης τουριστικής προσφοράς σε μια σειρά από προορισμούς κατά μήκος μεγαλύτερο των μεταναστευτικών περασμάτων των πτηνών του κόσμου, διοχετεύοντας έσοδα από τον τουρισμό πίσω στη διατήρηση των χώρων.
Κάθε χρόνο, δισεκατομμύρια των αποδημητικών πτηνών που προορίζονται για να ταξιδέψουν στον κόσμο, που φέρνουν μαζί τις ίδιες διαδρομές, που είναι γνωστή ως περασμάτα. Εκτείνονται σε ηπείρους και τους ωκεανούς, και χρησιμοποιείται από μια μυριάδα των ειδών πτηνών, τα περασμάτα αποτελούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά και πολύτιμα φαινόμενο της φυσικής κληρονομιάς του κόσμου.
Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους, τα μεταναστευτικά πουλιά εξαρτώνται από μια αλυσίδα των ζωτικών χώρων για την φυλή, την ανάπαυση και τις ζωοτροφές για να περάσουν το χειμώνα. Πολλά από αυτά τα sites είναι θεαματικά πλούσια σε βιοποικιλότητα, τη φυσική ομορφιά και περιβαλλοντική αξία. Αυτά τα χαρακτηριστικά δίνουν σε αυτά τα sites δεν είναι μόνο μεγάλες δυνατότητες του τουρισμού αλλά και τους καθιστούν σημαντικά για τη διατήρηση.
Ωστόσο, οι εξωτερικές πιέσεις συνεχίζουν να αυξάνονται και ν απειλούνται αυτοί οι βασικοί οικοτόποι και των χώρων που είναι σημαντικές για τα μεταναστευτικά πουλιά και για τις κοινότητες γύρω τους.
Τα έργα, τα Περάσματα -Προορισμός προώθούν τον βιώσιμο τουρισμό για τις τοπικές κοινωνίες σε οκτώ σημαντικούς μεταναστευτικούς χώρους πτηνών στην Αφρική, την Ασία και την Ευρώπη ότι τα αποδημητικά πουλιά χρειάζονται για να επιβιώσουν. https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zvWyCfHf5llI.kcGxY_2mWNF8 http://www.worldmigratorybirdday.org/2014/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=43
Το Μουσείο θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα ως τις 30-4-14
Είσοδος ελεύθερη
*Οι δράσεις του Μουσείου υποστηρίζονται από τους εθελοντές φορείς :
Τον Όμιλο Σερρών για UNESCO, την ΠΡΑΞΙΣ . το Club Νέων της UNESCO Σερρών ,την Αστροπύλη.
 Υποστηρικτές του είναι οι εθελοντές Βασιλική Παπαθανασίου, Τατιάνα Αγγελίδου, Ελένη Πισώκα, Στέλλα Παπούλια, με τους νέους Θέλμα Πολούα, Ηλέκτρα Πολούα,΄Ακη Μακαρά, Ανδρέα Καμελίδη, Χρύσα Βασιλακάκη, Χαράλαμπο Δαυίδ, Δημήτρη Χατζημιχαηλίδη, Δασοπόνο , με υποστηρικτή τον κ Κ. Βαβαλέκα

Χορηγοί επικοινωνίας, Εφημερίδες Πρόοδος, http://www.serresparatiritis.gr / www.aposerres.gr, www.rodonfm.net www.e-simerini.com

- See more at: http://www.serresforunesco.org/#sthash.5olQkFx5.dpuf

*Ημέρα της Γης-Πράσινες πόλεις*

Η *Ημέρα της Γης* ξεκίνησε την εκστρατεία του Δικτύου Πράσινων πόλεων το Φθινόπωρο του 2013 για να βοηθήσει τις πόλεις σε όλο τον κόσμο να γίνουν πιο βιώσιμες και να μειώσουν το αποτύπωμα του άνθρακος. Το Δίκτυο επικεντρώθηκε σε τρία βασικά στοιχεία -τα κτίρια, την ενέργεια και τις μεταφορές.
Η εκστρατεία έχει ως στόχο να βοηθήσει τις πόλεις να επιταχύνουν τη μετάβασή τους σε ένα καθαρότερο, υγιέστερο και οικονομικά βιώσιμο μέλλον μέσω της βελτίωσης της απόδοσης, τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές μέσω της τεχνολογίας, και τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας.
Ενέργεια
Το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου σήμερα βασίζεται σε ξεπερασμένες δομές, με μια ολόκληρη γενιά που έκανε χρήση του ηλεκτρισμού που είναι εξαιρετικά αναποτελεσματική και βρώμικη. Για να βοηθήσει τις πόλεις να γίνουν βιώσιμες, θα πρέπει να επανασχεδιάσουν το ισχύον σύστημα να μεταβούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και να εφαρμόσουν λύσεις για τον 21 ο αιώνα.
Πράσινα Κτίρια
Τα κτίρια αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο του συνόλου των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Με μια απλή απόδοση και βελτίωση στο σχεδιασμό των κτιρίων μπορούμε να μειώσουμε δραστικά τις εκπομπές αυτές. Για την υλοποίηση αυτού του οράματος, οι πόλεις πρέπει να ενημερωθούν μέσω διαταγμάτων , να μεταβούν σε απόδοση με βάση τους οικοδομικούς στόχους, και να βελτιώσουν τις επιλογές χρηματοδότησης.
Μεταφορά
Οι Μεταφορές είναι η ταχύτερη αναπτυσσόμενη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο, τα τρία τέταρτα των οποίων προέρχεται απευθείας από τα οδικά οχήματα. Για τη μείωση των εκπομπών αυτών και το νέφος που προκύπτει, θα πρέπει να βελτιωθούν τα πρότυπα, να αυξηθούν οι επιλογές στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να επενδύσουμε σε εναλλακτικές μεταφορές, και να ευαισθητοποιηθούμε προς τη walkability της πόλης και την bikeability.
Μέσα από μια ενημερωτική ιστοσελίδα και μια σειρά εις βάθος εργαλείων, η εκστρατεία θα εκπαιδεύσει το κοινό για κάθε στοιχείο των πράσινων πόλεων και θα παρακινήσει τα άτομα να αναλάβουν τις πολιτικές ενέργειας, υπογράφοντας, στέλνοντας γράμματα, και τη διοργανώντας εκδηλώσεις.
Επιπλέον, η *Ημέρα της Γης* με το Δίκτυο θα συνεργαστεί με τους εταίρους της στην πράξη σε στρατηγικά τοποθετημένα πόλεις και κωμοπόλεις για την οργάνωση λαϊκών συναθροίσεων για τη βελτίωση των τοπικών νόμων, διατάγματα, και τις πολιτικές που θα βοηθήσουν τις πόλεις να γίνουν μοντέλο *Πράσινων πόλεων*.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας ο Δήμος Σερρών ήδη έχει προχωρήσει με εγκατάσταση ηλιακής ενέργειας στα σχολεία ,και στ αθλητικά του Κέντρα όπως και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας εδώ και μια τριετία παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία του Νομού μας της πόλης μας και όλης της Ελλάδος και στους επισκέπτες του.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου *Πράσινες πόλεις* στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για την διεκδίκηση δημιουργίας περιβάλλοντος που θα είναι για το μέλλον τους προτεραιότητα ζωής .Αναλύοντας όλα τα παραπάνω θα γίνουν υπερασπιστές και πρεσβευτές για μια *Πράσινη πόλη* στην οποία θα ζήσουν με την οικογένεια τους.
Επίσης, Θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να στείλουν επιστολή στον Γενικό Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών όπου θα του ζητούν να περάσουν τις πολιτικές για τις Πράσινες πόλεις από την Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβρη-το κείμενο-εδω

http://action.earthday.net/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=14845

Πρόγραμμα έως 30 Απριλίου .Είσοδος ελεύθερη
Παράλληλα. Με αφορμή της *Ημέρας της Γης 2014* που φέτος έχει θέμα τις *Πράσινες πόλεις* το Μουσείο αποφάσισε να δημιουργήσει μια αφίσα που θα τοποθετηθεί στα σχολεία του νομού και των χώρων προσέλευσης τουριστών και να διανείμει ενημερωτικό υλικό για την Βιοποικιλότητα του νομού
Στις 22 Απριλίου *Ημέρα της γης 2014* ξεκινάει ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα *Περιβάλλον και φύση* όπου μαθητές θα έχουν την δυνατότητα ν αναρτούν φωτογραφίες στην σελίδα του Διαγωνισμού στο Facebook και οι φωτογραφίες με τα περισσότερα like θα βραβευτούν με έπαθλο.https://www.facebook.com/Mouseiofisikisistoriasdimouserron
Το Μουσείο είναι ήδη σε συνεργασία με το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των Σερρών ώστε να ενταχθεί μέσα στο πρόγραμμα της νέας σχολικής χρονιάς 2014-2015 να το επισκέπτονται τα σχολεία που παρακολουθούν το πρόγραμμα του απόλη τη χώρα.
Επίσης η συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Κερκίνης και με τον Φορέα διαχείρισης Λαιλιά και την Κυνηγητική Ομοσπονδία Κ Μακεδονίας η συνεργασία ξεκινά με την υποστηρίξει ΟΛΩΝ για την ευαισθητοποίηση για την βιοποικιλότητα των περιοχών ευθύνης τους.
Παράλληλα με την Ορνιθολογική Εταιρεία Ελλάδος, θα πραγματοποιηθούν 2 σεμινάρια για την προστασία των ειδών προς εξαφάνιση των ειδών του Νομού Σερρών.
Καλούμε τους ερασιτέχνες φωτογράφους να επισκεφτούν το Μουσείο και να φωτογραφίσουν τα εκθέματα τα οποία θ αναρτηθούν στην σελίδα των Ηνωμένων Εθνών για την Δεκαετία της Βιοποικιλότητας 2011-2020

*Οι δράσεις του Μουσείου υποστηρίζονται από τους εθελοντές φορείς :
Τον Όμιλο Σερρών για UNESCO, την ΠΡΑΞΙΣ . το Club Νέων της UNESCO Σερρών ,την Αστροπύλη.
 Υποστηρικτές του είναι οι εθελοντές Βασιλική Παπαθανασίου, Τατιάνα Αγγελίδου, Ελένη Πισώκα, Στέλλα Παπούλια, με τους νέους Θέλμα Πολούα, Ηλέκτρα Πολούα,΄Ακη Μακαρά, Ανδρέα Καμελίδη, Χρύσα Βασιλακάκη, Χαράλαμπο Δαυίδ, Δημήτρη Χατζημιχαηλίδη, Δασοπόνο , με υποστηρικτή τον κ Κ. Βαβαλέκα

Χορηγοί επικοινωνίας, Εφημερίδες Πρόοδος, http://www.serresparatiritis.gr / www.aposerres.gr, www.rodonfm.net www.e-simerini.com

- See more at: http://www.serresforunesco.org/#sthash.5olQkFx5.dpuf

“Βλέποντας και κάνοντας» (Learning by doing) -σχέδιο που αφορά τη νεανική απασχόληση

2014 youthΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κυριακή 6 Απριλίου 2014 στις 11:00’πμ, (στα γραφεία της UNESCO Youth Club of Thessaloniki)

Δηλώσεις συμμετοχής   praxis@praxisgreece.com

Η δράση «Βλέποντας και κάνοντας» είναι μια σημαντική κοινή δραστηριότητα  της ΠΡΑΞΙΣ και THES2014, σε συνεργασία με την UNESCO Youth Club of Thessaloniki. Υλοποιείται σε μια πόλη που το ποσοστό της νεανικής logo praxisανεργίας ανέρχεται στο 60%. Με αυτή τη δράση μπορούμε να προσεγγίσουμε και τους νέους που κατοικούν εκτός Θεσσαλονίκης, ειδικά αν η δράση υποστηριχθεί από τα επικοινωνιακά εργαλεία και άλλων ΜΚΟ, αλλα και της Θεσσαλονίκης – Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014.

Το “Βλέποντας και κάνοντας» (learning by doing)  είναι ένα σχεδιο που αφορά τη νεανική απασχόληση και συγκεκριμένα τη θεματική της κατάρτισης και της εξοικείωσης των νέων με δύσκολα θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Σχετίζεται ακόμη και με θέματα που οι νέοι θέλουν να ρωτήσουν αλλά διστάζουν, μιας που ο περίγυρος τους  τα γνωρίζουν και τα θεωρούν δεδομένα.

Η πρώτη φάση ξεκινά με μια ημερήσια συμμετοχική κατάρτιση (workshop) νέων, την Κυριακή 6 Απριλίου 2014 στις 11:00’πμ, (στα γραφεία της UNESCO Youth Club of Thessaloniki),   στην οποία  διερευνώνται  τα ερωτήματα που θα ήθελαν να θέσουν οι νέοι και θα δοθούν οι πρώτες απαντήσεις από τους νέους. Παραδείγματα ερωτήσεων: «πώς γίνομαι καλός στις επεξηγήσεις», «τι είναι το tweeter», «πως ηγούμαστε ομάδας», «πως ξεχνάμε λιγότερο», «τι είναι ο εθελοντής», «πως παίρνουμε θετικές αποφάσεις», «πως δουλεύω καλύτερα ως ομάδα», κοκ.

Τα κύρια επικοινωνιακά μέσα που  χρησιμοποιήσει η δράση είναι ιστοσελίδα, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (από youtube μέχρι infogram) καθώς και ένα ηλεκτρονικό βιβλίο (ebook)- που είναι η αναφορά για το ευρύ κοινό (popular science report).

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να ικανοποιηθούν οι στόχοι της δράσης  είναι μη τυπικές και βασίζονται σε νέες τεχνολογίες (πχ. διαδίκτυο, αφήγηση, βίντεο, κλπ.).  Οι ειδικοί σε θέματα απασχόλησης σε συνεργασία με ειδικούς σε θέματα animation και βίντεο ετοιμάζουν το προπαρασκευαστικό υλικό. Το υλικό αυτό έχει νεανική «γραφή» και έχει χαρακτήρα αναφοράς για το ευρύ κοινό (popular science report).

Η δεύτερη φάση είναι ακριβώς μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και πριν τις τελικές εξετάσεις του πανεπιστημίου. Σε αυτή τη φάση τα βίντεο που έχουν δημιουργηθεί αναρτώνται διαδοχικά για 6 ημέρες σε δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  Τα υλικό παραμένει αναρτημένο σε αυτά τα μέσα, αλλά παράλληλα συγκεντρώνεται και παρουσιάζεται σε μια ιστοσελίδα, ενώ οι «ιστορίες» που συνοδεύουν τα ερωτήματα παρουσιάζονται και σε ένα σύντομο οδηγό με τη μορφή e-book.

Με αυτή μας την πρωτοβουλία ερχόμαστε σε επαφή με το νεανικό κοινό και προσπαθούμε ως παλιότεροι στο χώρο να μεταφέρουμε αυτή μας την εμπειρία σε άλλους. Και μάλιστα δημιουργούμε τα εργαλεία που είναι πολύ κατανοητά, δημοφιλή και σχεδιασμένα για τη νέα γενιά.

Σας περιμένουμε

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΜΚΟ

Τον τελευταίο καιρό οι πολίτες παρακολουθούν άναυδοι ορισμένα ΜΜΕ να απαξιώνουν την οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών χρησιμοποιώντας αυθαίρετα το ύποπτο και ετεροκαθοριζόμενο αρκτικόλεξο ΜΚΟ. Εταιρείες και Οργανώσεις Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Σύλλογοι και  Σωματεία αντιμετωπίζονται συλλήβδην ως “ΜΚΟ ύποπτων προθέσεων” παρόλο που μόνο μερικές από αυτές, πράγματι λειτούργησαν ως οχήματα προσωπικών συμφερόντων και κομματικής ιδιοτέλειας.

Ο κόσμος δεν γνωρίζει, δεν ενημερώνεται από τα ΜΜΕ και δεν λαμβάνει τα θετικά μηνύματα για την προσπάθεια αυτορρύθμισης και αυτοοργάνωσης της Κοινωνίας των Πολιτών, που επιχειρείται μέσω των εκατοντάδων συλλογικοτήτων και των οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με ότι έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα στα ΜΜΕ.

Ανήκοντας στον τρίτο τομέα, έναν από τους πυλώνες της οικονομίας, οι οργανώσεις αυτές χρηματοδοτούμενες είτε από περιορισμένα ίδια μέσα είτε από θεσμικά χρηματοδοτικά πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ή σπανιότερα από Εθνικούς Πόρους, με περίπλοκες νομιμοποιητικές διαδικασίες, σφιχτούς ελεγκτικούς μηχανισμούς για την επιλεξιμότητα των δαπανών τους και υποστηριζόμενες από εθελοντές, εργάζονται συνήθως σιωπηρά, με προσήλωση, τεχνογνωσία και σοβαρότητα και καλύπτουν με τις δράσεις τους τα κενά του συστήματος (για παράδειγμα σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, σε θέματα υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σε θέματα προστασίας του αστικού περιβάλλοντος, ανεργίας, μεταναστών, νεολαίας, αναπηρίας, κοινωνικής πρόνοιας και ούτω καθεξής).

Η Κοινωνία των Πολιτών απαιτεί άμεσα τη διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου σε σωστή βάση και καλεί τα ΜΜΕ να προβάλουν το θετικό της έργο.

Σε αυτό το πλαίσιο η Κοινωνία των Πολιτών στη Θεσσαλονίκη πήρε την πρωτοβουλία και  δημιούργησε προ τριετίας το Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης. Το Δίκτυο αυτό είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας  55 εθελοντικών οργανώσεων της πόλης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό τη συνεργασία και την προβολή του θετικού έργου τους, και ταυτόχρονα μια  πρωτοβουλία που θέλει να θέσει ως προτεραιότητα τον εθελοντισμό, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι δραστηριοποιούνται με τα θέματα αυτά. 

 

Το Δίκτυο εκτιμά ότι είναι κατάφωρα άδικη και ισοπεδωτική η συστηματική επίθεση που ξεκινά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, εφημερίδες, διαδίκτυο) και  συνεχίζει σε πάνελ και τηλεοπτικά παράθυρα, με μοναδικούς φιλοξενούμενους φθαρμένους πολιτικούς και  δημοσιογράφους οι οποίοι μιλούν για ένα θέμα το οποίο δεν έχουν ερευνήσει σε βάθος και κυρίως, χωρίς εκπροσώπηση της ίδιας της Κοινωνίας των Πολιτών. Καμία σοβαρή αναφορά δεν γίνεται για το σημαντικό έργο της, πέρα από κραυγές  εντυπωσιασμού περί πάταξης της διαφθοράς και της αδιαφάνειας.

Σε αυτό το πλαίσιο το Δίκτυο προτείνει :

  • Ζητούμε, με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού, τη σύγκλιση Διυπουργικής Επιτροπής με όλους τους αρμόδιους υπουργούς  και  τη συμμετοχή εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών για διευθέτηση όλων των ζητημάτων που άπτονται του τρίτου τομέα. (Υπουργεία: εργασίας, υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, παιδείας,  οικονομίας, εξωτερικών, πολιτισμού).
  •  Άμεσα διοργάνωση εθνικής συνδιάσκεψης με θέμα τον τρίτο τομέα της οικονομίας, για πραγματική και ουσιαστική διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών και χάραξη μακροχρόνιας πολιτικής «Κοινωνία των Πολιτών 2014 – 2024»
  • Κωδικοποίηση και εκσυγχρονισμό της Νομοθεσίας και της Φορολογίας που αφορά τον τρίτο τομέα, για πάταξη της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας.
  • Αποσαφήνιση των όρων : εθελοντισμός, εθελοντής-τρια, Οργάνωση Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κοινωνία των πολιτών, θεσμική αναγνώριση και προστασία.
  • Δημιουργία περιφερειακών μητρώων οργανώσεων  με δημιουργία μηχανισμού ελέγχου και διαφάνειας  στον τρόπο λειτουργίας των, ο οποίος να δίνει εγγυήσεις προς τους πολίτες για την ορθή λειτουργία τους, με σταθερά κριτήρια και μεθοδολογία δια βίου αξιολόγησης και κατάρτισης.

Καιρός και κλίμα: Εμπλέκοντας τους νέους

tetradio 4.pub

Η φετινή Παγκόσμιας ημέρα της Μετεωρολογίας είναι αφιερωμένη στους νέους σε μια προσπάθεια προώθησης της συμμέτοχης τους στις μελλοντικές εξελίξεις που αφορούν τον καιρό και ιδιαίτερα το κλίμα και την κλιματική αλλαγή.

Σήμερα οι νέοι άνθρωποι, μεταξύ 15 και 24 ετών, αποτελούν το ένα έκτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Το 85 % από αυτούς, που αντιστοιχεί περίπου σε ένα δισεκατομμύριο, ζει στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη γενιά πριν πενήντα χρόνια, οι σημερινοί νέοι, είναι κατά μέσο όρο πιο υγιείς, περισσότερο μορφωμένοι, πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι. Η τεχνολογία, που πλέον έχει υπεισέρθει στην καθημερινότητα τους σε μεγάλο βαθμό, τους επιτρέπει να επικοινωνούν καλύτερα και ευκολότερα με τον κόσμο γύρω τους. Βέβαια, όπως όλοι γνωρίζουμε, πολλοί νέοι άνθρωποι υποφέρουν ακόμη από φτώχεια, διακρίσεις, ανισότητα και εκμετάλλευση. Πολλοί, και όχι μόνο στις υπανάπτυχτες χώρες, δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην υγεία αλλά και σε άλλες βασικές υπηρεσίες.
Τα προβλήματα αυτά επιδεινώνονται από τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που στις επόμενες δεκαετίες θα έχουν ακόμη μεγαλύτερη επίδραση στη ζωή των νέων ανθρώπων. Η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας και των ωκεανών συνεχίζει να αυξάνεται, οι πάγοι και οι παγετώνες συνεχίζουν σταθερά να μειώνονται, η στάθμη της θάλασσας εξακολουθεί να ανεβαίνει και τα ακραία καιρικά γεγονότα γίνονται ολοένα πιο συχνά και πιο έντονα.
Η ανθρώπινη επίδραση στο κλιματικό σύστημα είναι πλέον αναμφισβήτητη. Η συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου συνεχίζει να αυξάνεται αμείωτα φτάνοντας σε πρωτόγνωρα επίπεδα στην ανθρώπινη ιστορία. Η εξάρτηση του σύγχρονου πολιτισμού από τα ορυκτά καύσιμα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε ένα θερμότερο πλανήτη. Μέχρι το τέλος του αιώνα που διανύουμε η μέση θερμοκρασία της γης μπορεί να είναι μέχρι και 4 βαθμούς μεγαλύτερη από αυτήν της προβιομηχανικής εποχής. Ο περιορισμός της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο από 2 βαθμούς Κελσίου μέχρι το τέλος του αιώνα, είναι μεν εφικτός στόχος, αλλά απαιτεί άμεσες δράσεις για την γρήγορη και σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί επείγουσα, αποφασιστική και θαρραλέα δράση και εδώ ακριβώς είναι που εμπλέκεται η παγκόσμια νεολαία ώστε να αποτελέσει ένα ισχυρό παράγοντα αλλαγής. Οι δράσεις για το κλίμα δεν αφορούν μόνο τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αφορούν τους ανθρώπους γενικότερα, τις αξίες που μοιραζόμαστε και ότι ο καθένας από εμάς είναι έτοιμος να κάνει για την προώθησή τους. Οι νέοι άνθρωποι αποτελούν πηγές καινοτομίας καθώς και φρέσκων ιδεών σχετικά με τις πιθανές λύσεις των προβλημάτων.
Δεδομένου ότι η επόμενη γενιά προετοιμάζεται για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οι νέοι μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση και κατανόηση του καιρού και του κλίματος τόσο στο σήμερα όσο και στο αύριο. Οι νέοι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, τις προσπάθειες για τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Όμως, για να τους δώσουμε την δυνατότητα απελευθερώσουν όλο το δυναμικό τους, οφείλουμε να τους εμπλέξουμε περισσότερο στις διαδικασίες διαμόρφωσης και υλοποίησης των πολιτικών που τους επηρεάζουν σήμερα και θα τους αφορούν αύριο.
Η συνεχής βελτίωση της επιστημονικής κατανόησης του τρόπου που η ατμόσφαιρα, οι ωκεανοί και το έδαφος αλληλεπιδρούν για να δημιουργήσουν τα καιρικά φαινόμενα, καθιστούν όλο και πιο εύκολες τις προγνώσεις καιρού και κλίματος.
 Η διεθνής κοινότητα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού έχει αναπτύξει για τον σκοπό αυτόν σημαντικά εργαλεία που τις επόμενες δεκαετίες αναμένεται να γίνουν αποτελεσματικότερα και ευρύτερα διαδεδομένα. Προϊόντα και υπηρεσίες που στηρίζονται στις κλιματικές προβλέψεις θα ενισχύσουν την ικανότητά μας να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις και να αυξήσουμε την προσαρμοστικότητα μας στις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές, καθώς επίσης και να επιδιώξουμε την βιώσιμη ανάπτυξη ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε τις επερχόμενες θύελλες, πλημμύρες και καύσωνες, να βοηθήσουμε αποτελεσματικότερα τους αγρότες ώστε να οργανώσουν καλύτερα την σπορά και τη συγκομιδή, να αυξήσουμε την ασφάλεια των πτήσεων και της ναυσιπλοΐας.
 Οι νέοι άνθρωποι που επιλέγουν να κάνουν καριέρα στη μετεωρολογία, στην υδρολογία ή στις επιστήμες του κλίματος θα είναι σε θέση να διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ασφάλεια και την ευημερία των κοινοτήτων και των χωρών τους.
Η αλλαγή του κλίματος μας κάνει να νοιώθουμε πιο αβέβαιοι για το μέλλον μας, όμως, παρά την αβεβαιότητα αυτή, ένα πράγμα είναι σαφές: η κοινωνία μας φέρει σημαντική ευθύνη όχι μόνο για το παρόν αλλά και για τις μελλοντικές γενιές. Αν δεν δράσουμε άμεσα οι σημερινοί νέοι που θα ζουν στο δεύτερο μισό του αιώνα, θα υποστούν τις σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που προβλέπονται από τις πρόσφατες εκτιμήσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής. Οι επιλογές που κάνουμε στο παρόν πρέπει να έχουν ως στόχο οι νέοι άνθρωποι να διαδραματίσουν ένα σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος του πλανήτη. Ενώ οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επόμενες γενιές είναι τεράστιες, οι ευκαιρίες για την αντιμετώπισή τους δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερες.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας για τα σχολεία που θα το παρακολουθήσουν, αναφέρεται σ όλα τα προαναφερόμενα και θα τους δοθεί  e-υλικό που θα μπορούν μόνοι τους να γνωρίσουν εφ όσον θελήσουν ν ακολουθήσουν την ανάλογη επιστήμη. http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=15888επίσης  μέσα από την ιστοσελίδα που δημιούργησε η WMO για τους νέουςhttp://www.wmo.int/youth/ θα έρθουν σ επαφή με νέους απ όλο τον κόσμο και θα παρακολουθήσουν  το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα για τους Νέους:
Διάρκεια προγράμματος  23 Μαρτίου -10 Απριλίου 2014  .Είσοδος ελεύθερη.
*Οι δράσεις του Μουσείου  υποστηρίζονται από τους εθελοντές φορείς :
Τον  Όμιλο Σερρών για UNESCO, την ΠΡΑΞΙΣ . το Club Νέων της UNESCO Σερρών ,την Αστροπύλη. Υποστηρικτές του είναι οι εθελοντές Βασιλική Παπαθανασίου, Τατιάνα Αγγελίδου, Ελένη Πισώκα, Στέλλα Παπούλια, με τους νέους Θέλμα Πολούα, ΄Ακη Μακαρά, Ανδρέα Καμελίδη, Χρύσα Βασιλακάκη, Χαράλαμπο Δαυίδ,  Δημήτρη Χατζημιχαηλίδη, Δασοπόνο  και τους Ευρωπαίους εθελοντές 
,Marta Romero, με υποστηρικτή τον κ Κ. Βαβαλέκα
 Χορηγοί  επικοινωνίας, ΕφημερίδεςΠρόοδος, http://www.serresparatiritis.gr /  www.aposerres.gr,  www.rodonfm.net   www.e-simerini.com
Με την αιγίδα της
 natcom_hellenic_gr
 logo Biodiv
και στην Δεκαετία της Ερημοποίησης 2010-2020
 logo Erimop.png 2

Όλοι ταιριάζουν μεταξύ τους ! 21 Μαρτίου 2014

 


Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων είναι μια ευκαιρία για τις γυναίκες και τους άνδρες, μαζί με το σύνολο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, για να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους για την οικοδόμηση ενός κόσμου δικαιοσύνης, της ισότητας και της αξιοπρέπειας, όπου οι φυλετικές διακρίσεις δεν έχει καμία θέση.

Οι φυλετικές διακρίσεις παραβιάζουν τα εγγενή δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των γυναικών και των ανδρών. Καταπιέζουν ολόκληρες κοινωνίες εμποδίζουν την ειρήνη, και θέτουν εμπόδια δτην βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η μισαλλοδοξία φτωχαίνει τον κόσμο, επιδιώκοντας να διαιρέσει την ανθρωπότητα ενάντια στον εαυτό της και να υπονομεύσει την ανεξάντλητη δύναμη της ποικιλομορφία μας. Η ισότητα και η δικαιοσύνη πρέπει να μας καθοδηγούν, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Σε αυτή την εποχή του μεγάλου κοινωνικού μετασχηματισμού και της παγκόσμιας αλλαγής, μπορούμε να αντλήσουμε δύναμη από την εμπειρία του, στα τέλη του Νέλσον Μαντέλα και την αποφασιστικότητά του να γεφυρώσει α χάσματα, παρά τις προκλήσεις.

Την ημέρα αυτή, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι εάν θέλουμε τον σεβασμό των άλλων, είναι απαραίτητο να σεβόμασται τους εαυτούς μας και τις δικές μας ικονότητες και ότι η ανθρωπότητα είναι μία οικογένεια,που φέρνειε σε επαφή τις επιδιώξεις όλων για ένα κοινό πεπρωμένο. Η διαρκής ειρήνη μπορεί να οικοδομηθεί μόνο για την ισότητα και την αξιοπρέπεια του κάθε άνδρα και γυναίκας – ανεξάρτητα από εθνοτική, θρησκευτική, το φύλο, τις κοινωνικοοικονομικές ή άλλο υπόβαθρο.

Αυτό δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο. Υπήρξε τεράστια πρόοδο στη λήψη πραγματικά στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – αλλά και των φυλετικών διακρίσεων και μίσους, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων και τα εγκλήματα με κίνητρο το μίσος, παραμένουν πολύ διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο. Οι απειλές αυτές επιδεινώνονται από την εμβάθυνση των ανισοτήτων, και η αύξηση του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης, οι οποίες αποδυναμώνουν τον ιστό των κοινωνιών.

Ο σεβασμός και η ανεκτικότητα είναι απελευθερωτικές πράξεις, σύμφωνα με την οποία οι διαφορές των άλλων αναγνωρίζεται ως το ίδιο με το δικό μας και όπου φυλάσσονται οι θησαυροί της άλλης κουλτούρας λαμβάνεται ως πλούτο όλων.

Αυτό πρέπει να διδάσκονται, διότι η εκπαίδευση παραμένει ο πιο ισχυρός τρόπος για την πρόληψη του ρατσισμού και των διακρίσεων και πρέπει να τον ξεριζώσουμε. Αυτός είναι ο λόγος που η UNESCO προωθεί στην εκπαίδευση τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρο τον κόσμο, και την ανάπτυξη νέων μορφών εκπαίδευσης για την παγκόσμια ιθαγένεια. Στην τάξη και έξω, θα πρέπει να ξεκινήσει νωρίς, στη διδασκαλία των αξιών του σεβασμού, της ανεκτικότητας και της αλληλεγγύης – με την προώθηση του αθλητισμού και η στράτευση των νέων , διασφαλίζοντας την κοινή ιστορία της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης και της ιστορίας της δουλείας και των τόπων μνήμης, και την προώθηση νέων συμμαχιών για την αντιμετώπιση των διακρίσεων όπου και αν ριζώνει.

Η UNESCO ενεργεί όλα αυτά τα επίπεδα, μέσω του προγράμματος Slave Route , μέσω της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς όλων των λαών , καθώς και μέσω πρωτοβουλιών όπως το Διεθνή Συνασπισμό των Πόλεων κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων ECCAR.

Η καταπολέμηση των διακρίσεων είναι καθήκον όλων μας και πρέπει όλα ν οδηγούν καθημερινά, μέσα από τις δικές μας πράξεις – αλλά, και μαζί, για να πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για την οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης, ισότιμης στον κόσμο αξιοπρέπειας για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες. Αυτό είναι το μήνυμα της UNESCO για το 2014 Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων.

Η σημερινή Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές μορφές ρατσισμού , ρητορική του μίσους, της ξενοφοβίας ,επίθεση στους μετανάστες και μια στην αύξηση της δεξιάς πτέρυγας του λαϊκισμού . Αυτά τα φαινόμενα πάνε κατ “ευθείαν από την ίδια την ουσία και την κεντρική ιδέα του τι είναι η Ευρώπη , όταν χτιζόταν μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο : τη συνεργασία , την αλληλεγγύη , τη διαφορετικότητα , την ειρήνη .

Στις 21 Μαρτίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων , που ιδρύθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1966 μετά τη βάναυση δολοφονία 69 διαδηλωτών στο δήμο της Sharpeville της Νότιας Αφρικής το 1960 . Η σφαγή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια μιας διαμαρτυρίας ενάντια στους νόμους του απαρτχάιντ της κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής , ένα καθεστώς επιβολής συστηματικά φυλετικής ανισότητας και του διαχωρισμού . Σήμερα οι ρατσιστικές δολοφονίες και η βία εξακολουθούν να είναι συχνές και οι φυλετικές διακρίσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε κάθε επίπεδο των κοινωνιών μας .

Κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου , Ο Ομιλος Σερρών με συνεργαζόμενους φορείς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με το δίκτυο UNITED συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή εβδομάδα δράσης κατά του Ρατσισμού και καλεί τη διεθνή κοινότητα να θέσει τέρμα στο ρατσισμό , τις διακρίσεις και τη μισαλλοδοξία . Καλούμε τις ΜΚΟ , οργανώσεις της περιοχής , τα σχολεία , τα τοπικά συμβούλια και κάθε λογής ομάδες και άτομα για να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να αντιμετωπίσουν το ρατσισμό με άμεση δράση . Είτε με τη διοργάνωση δραστηριοτήτων , υποστηρίζοντας τους άλλους , ή να διαδοθεί το μήνυμα που εμείς οι ίδιοι και άλλοι ενθαρρύνουν να κατανοήσουν την πραγματική δύναμη της διαφορετικότητας .
Ο Ομιλος συνεργάζεται με τον Δήμο Σερρών μια και πρότεινε πριν από 6 χρόνια να ενταχθεί η πόλη μας στο Συνασπισμό των πόλεων κατά του Ρατσισμού που υποστήριζε η UNESCO.H πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή από το Δημοτικό συμβούλιο και ως σήμερα είμαστε η μοναδική πόλη της Ελλάδος που είναι μέλος του συνασπισμού.
Στις 21 Μαρτίου ο Ομιλος με τον Μ.Γ.Σ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ,την ΠΡΑΞΙΣ,το 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών ,το 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, στον πεζόδρομο της Μεραρχίας το πρωί από τις 10 θα συμμετέχει στην καμπάνια της ημέρας καλώντας τους συμπολίτες μας να υπογράψουν το μεγάλο πανό που θα δημιουργηθεί με τις αφίσες παλαιοτέρων ετών .Οι μικροί μαθητές θα έχουν το μεγάλο πανό που δημιούργησαν και θα παίξουν με τους παίκτες ποδοσφαίρου.
Το σύνθημα της ημέρα είναι
Όλοι ταιριάζουν μεταξύ τους !

 

*Ισότητα για τις γυναίκες είναι πρόοδος για όλους*

poster gynaikaH Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι μια ευκαιρία να γίνει απολογισμός της προόδου προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών . Αν και έχει σημειωθεί πρόοδος , απέχουμε ακόμη πολύ από την επίτευξη της ισότητας των φύλων σε όλο τον κόσμο . Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο όπου οι γυναίκες πέτυχαν την πλήρη ισότητα και πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους . Αυτό από μόνο του θα πρέπει να μας κάνει να δοθεί έμφαση στην ανάγκη να διατηρηθεί μια ισχυρή έμφαση στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών στην ημερήσια διάταξη μετά το 2015 ανάπτυξη . Οι γυναίκες έχουν να συμβάλουν καθοριστικά στην επίτευξη της ειρηνικής και βιώσιμης κοινωνίας . Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα συμμετέχουν πλήρως και θ΄απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα σε όλους τους τομείς . Η πεποίθησή μου είναι σαφής – η χειραφέτηση των γυναικών είναι στην πρώτη γραμμή για την οικοδόμηση ενός πιο ειρηνικού και δίκαιου κόσμου .

Ιρίνα Μπόκοβα , Γενική Διευθύντρια της UNESCO

Για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2014

Η ΠΡΑΞΙΣ τις 7 Μαρτίου στην αίθουσα πολλαπλών δράσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σερρών (όροφος 4ος) στις 18.00 μ.μ, 3 εθελόντριες η Julia Reiner ,η Marta Romero, η Anissa Lebbat, από την Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία συζητούν με νέες γυναίκες των Σερρών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην Ευρώπη σήμερα.

Το μεσημέρι στο www.rodonfm.net  στις  15.00-16.00 m.m  θα παρουσιάσουν το θέμα της ημέρας πραγματοποιώντας ταυτόχρονα και καμπάνια για την ημέρα διακινώντας  μέσα από τα κοινωνικά media  όπως και την ανοικτή  on line πρόσκληση συμμετοχής του UN για τις γυναίκες.  http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/3/join-the-conversation-iwd2014

Ημέρα Άγριας Ζωής

Αγριων ζωωνΗ Άγρια ζωή έχει πλέον τη δική της ιδιαίτερη μέρα στο ημερολόγιο των Ηνωμένων Εθνών. Στις 3 Μαρτίου θα τιμήσουμε  για πρώτη φορά τον εορτασμό της *Παγκόσμιας Ημέρας άγριας ζωής*.

Η 3η Μάρτη είναι μια ευκαιρία για όλους μας-δεν έχει σημασία ποιοι είμαστε ή όπου είμαστε –να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλία από τα εκατομμύρια των φυτών και των ζώων που μοιραζόμαστε τον πλανήτη μας
Ενώ εμείς αγαπάμε την άγρια ​​ζωή από μόνη της δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι συμβάλλει επίσης στην προσωπική ευημερία μας – από τα τρόφιμα στην ιατρική – από τον πολιτισμό με την ψυχαγωγία.
Αλλά σήμερα η άγρια ζωή μας υποφέρει από την απώλεια οικοτόπων, καθώς και μια σοβαρή απειλή από το παράνομο εμπόριο, το οποίο αξίζει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Αυτό το παράνομο εμπόριο απειλεί τώρα την επιβίωση μερικών από τα πιο χαρισματικά ειδή μας, καθώς και ορισμένα φυτά και ζώα που μπορεί να μην τα έχουμε ακούσει ποτέ .
Έτσι, όπως γιορτάζουμε την άγρια ​​ζωή, ας κάνουμε ό, τι μπορούμε – ως πολίτες και ως καταναλωτές – να φέρουμε  αυτό το παράνομο εμπόριο στο τέλος. Ας εργαστούμε για ένα μέλλον όπου οι άνθρωποι και τα άγρια ​​ζώα συνυπάρχουν αρμονικά.
Δουλεύοντας μαζί μπορούμε να το κάνουμε αυτό – και με αυτό τον τρόπο να διασφαλιστεί το μέλλον των άγριων φυτών και ζώων, καθώς αυτό θα είναι καλό και για τους εαυτούς μας.
Σε αυτή την ξεχωριστή μέρα ας επανασυνδεθούμε  με την  άγρια ​​πλευρά του πλανήτη μας – ας γνωρίσουμε και υποστηρίξουμε  την άγρια ​​ζωή!
John E. Σκάνλον, Γενικός γραμματέας της CITES
Το μουσείο Φυσικής Ιστορίας του ΟΠΑΠΚΑ  Δήμου Σερρών θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα από  3 έως 31 Μαρτίου 2014  
Το πρόγραμμα θα προσφέρει την ιδανική ευκαιρία , μεταξύ άλλων να
γιορτάσει τις πολλές όμορφες και ποικίλες μορφές της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
-Θα επισημάνει  τις προνομιούχες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πληθυσμών της άγριας πανίδας  σε όλη την υδρόγειο ,
-Θα ευαισθητοποίηση την επείγουσα ανάγκη να ενταθεί ο αγώνας κατά του εγκλήματος της  άγριας ζωής .
-Θα επισημάνει τις εκτεταμένες, περιβαλλοντικές , τις κοινωνικές επιπτώσεις και  τις οικονομικές
-Θα τους ζητηθεί να δημιουργήσουν το δικό τους νομοσχέδιο για την άγρια φύση.
-Φεύγοντας οι συμμετέχοντες μαθητές, θα τους ζητήσουμε να στείλουν  τις προτάσεις τους , τις φωτογραφίες τους  , βίντεο , ζωγραφιές τους , κλπ , σε αυτό το σύνδεσμο .http://www.wildlifeday.org/content/get-involved
Είσοδος ελεύθερη
*Οι δράσεις του Μουσείου  υποστηρίζονται από τους εθελοντές φορείς :
Τον  Όμιλο Σερρών για UNESCO, την ΠΡΑΞΙΣ . το Club Νέων της UNESCO Σερρών ,την Αστροπύληκαι τον Φιλοζωικό Ομιλο Σερρών . Υποστηρικτές του είναι οι εθελοντές Βασιλική Παπαθανασίου, Τατιάνα Αγγελίδου, Ελένη Πισώκα, Στέλλα Παπούλια, με τους νέους Θέλμα Πολούα, ΄Ακη Μακαρά, Ανδρέα Καμελίδη,Χρύσα Βασιλακάκη, Χαράλαμπο Δαυίδ,  Δημήτρη Χατζημιχαηλίδη, Δασοπόνο  και τους Ευρωπαίους εθελοντές Julia Reiner ,Marta Romero,Vitor Costa, Anissa Lebbat με υποστηρικτή τον κ Κ. Βαβαλέκα
 Χορηγοί  επικοινωνίας, Εφημερίδες Πρόοδος, http://www.serresparatiritis.gr  /  www.aposerres.gr,  www.rodonfm.net       www.e-simerini.com
Με την αιγίδα της
 natcom_hellenic_gr
 
 logo Biodiv

 

 

Η Επίτροπος Georgieva ΕΕ χαιρετίζει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εθελοντών της βοήθειας της ΕΕ νομοθεσία

Περίληψη: 25 Φεβρουαρίου 2014 στις Βρυξέλλες – σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της νομοθεσίας που θα δημιουργήσει «Εθελοντές της βοήθειας της ΕΕ» – μια πρωτοβουλία που θα δώσει στους ευρωπαίους πολίτες μια νέα και συναρπαστική ευκαιρία για να κάνει μια προσωπική αντίκτυπο στο ανθρωπιστικό έργο.

Είμαι ευγνώμων προς τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εποικοδομητική συμβολή και την υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας τους. Βασίζεται στην αλληλεγγύη των Ευρωπαίων πολιτών – μια αλληλεγγύη που εκφράζουμε μέσω σθεναρή μας υποστήριξη για βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα θύματα των κρίσεων και καταστροφών σε όλο τον κόσμο. Ο εθελοντισμός για την ανθρωπιστική έργα είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μας μπορούν να κάνουν μια συγκεκριμένη, θετική διαφορά.

Πολλή δουλειά έχει γίνει για να διασφαλίσουμε ότι «Εθελοντές της βοήθειας της ΕΕ” θα ανταποκριθεί στους στόχους της, φέρνοντας αξία στο ανθρωπιστικό έργο, την παραγωγή και την ανάπτυξη καλά εκπαιδευμένους εθελοντές και θα επιτρέπει στους πολίτες να θέσουν τις δεξιότητες και την ενέργειά τους στην υπηρεσία των ανθρώπων σε χρειάζονται.Είμαι βέβαιος ότι η πολιτική υποστήριξη και τη θετική γνώμη ότι οι Ευρωπαίοι έχουν εκφράσει σχετικά με αυτό το πρόγραμμα θα είναι καλά άξιζε. Ανυπομονώ για την έναρξη των Εθελοντών ενισχύσεις στην ΕΕ μέχρι το τέλος του 2014.

Φόντο

Εθελοντές της βοήθειας της ΕΕ θα προσφέρει περισσότερες από 18.000 ευκαιρίες εθελοντισμού σε όλο τον κόσμο για τα επόμενα 7 χρόνια. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για μια ποικιλία των προφίλ, από τους νεοεισερχόμενους στην ανθρωπιστική έμπειρους ειδικούς.

Μέσω της πρωτοβουλίας, οι εθελοντές θα εκπαιδευτούν και να συνδυαστούν με ανθρωπιστικές οργανώσεις για την ανάπτυξη σε έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ σε χώρες που πλήττονται από καταστροφές.

Η πρωτοβουλία Εθελοντές βοήθεια της ΕΕ έχει ήδη τρεις γύρους πιλοτικά σχέδια (2011-2014), την ανάπτυξη 250 εθελοντές σε όλο τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο για τους “Εθελοντές της βοήθειας της ΕΕ” http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm

Δικτυακός τόπος του Επιτρόπου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

  • Ref:  EC14-044EN
  • Πηγή της ΕΕ:  Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • Φόρουμ του ΟΗΕ:
  • Ημερομηνία:  25/2/2014
http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_14646_en.htm