Praxis Greece

Evs

European Voluntary Service

Στόχος της εθελοντικής υπηρεσίας είναι να καλλιεργηθεί η αλληλεγγύη µεταξύ των νέων, να προαχθεί η ενεργός συµµετοχή τους ως πολιτών και να αναπτυχθεί η αµοιβαία κατανόηση µεταξύ τους:

EVS: Ατοµική ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία

Ο νέος εθελοντής συµµετέχει, σε χώρα άλλη από τη χώρα κατοικίας του, σε µη κερδοσκοπική ή µη αµειβόµενη κοινωφελή δραστηριότητα. Η ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµό των αµειβόµενων, δυνητικών ή υπαρχουσών, θέσεων απασχόλησης ούτε την αντικατάστασή τους.

Η ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία έχει διάρκεια περισσότερων του ενός µηνών αλλά δεν υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες. Σε δεόντως δικαιολογηµένες περιπτώσεις, κυρίως για την προώθηση της συµµετοχής νέων µε λιγότερες ευκαιρίες, µπορεί να πραγµατοποιείται ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία µικρής διάρκειας.

Απευθύνεται, κυρίως, σε νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών, αλλά ορισµένες εθελοντικές δραστηριότητες µπορούν, για παράδειγµα, να πραγµατοποιούνται από νέους ηλικίας 16 ετών και άνω µε την κατάλληλη πλαισίωση.

Καλύπτει, συνολικά ή εν µέρει, κυρίως την αποζηµίωση του εθελοντή, την ασφάλειά του, τα έξοδα συντήρησης και ταξιδιού καθώς και, κατά περίπτωση, µια συµπληρωµατική ενίσχυση για τους νέους µε λιγότερες ευκαιρίες.

Υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες που έχουν σκοπό την κατάρτιση των νέων εθελοντών, κυρίως πριν από την αναχώρησή τους, και το συντονισµό των διαφόρων εταίρων.

Επιτρέπει, κατά περίπτωση, να δίνεται συνέχεια σε πρωτοβουλίες που βασίζονται στις εµπειρίες που αποκτώνται χάρη στην ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία.

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή µεριµνούν ώστε να τηρούνται τα πρότυπα ποιότητας: η εθελοντική υπηρεσία έχει µια διάσταση ανεπίσηµης εκπαίδευσης που εκφράζεται µε παιδαγωγικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στο να προετοιµάσουν τους νέους σε ατοµικό, διαπολιτιστικό και τεχνικό επίπεδο, και µέσω συνεχούς ατοµικής υποστήριξης.

Click here for more information:

Europa EVS database link

Europa EVS search