“Δίνω ζωή με το παλιό μου ποδήλατο!”

Διοργανωτές: Praxis Greece και Europe Direct Thessalonikis – ΚΕΔΗΘ

Έκκληση για προσφορά χαλασμένων, μεταχειρισμένων και “ξεχασμένων” ποδηλάτων από πολίτες που δεν τα χρησιμοποιούν.

Τα ποδήλατα διατίθενται σε προσφυγόπουλα (Yezidi, από το Βόρειο Ιράκ και την Βόρεια Συρία) που, στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, παρακολουθούν τα μαθήματα που τους προσφέρει το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων της ΠΡΑΞΙΣ στις Σέρρες!

Το ποδήλατο που ίσως είναι χαλασμένο και δεν το χρησιμοποιείτε θα βοηθήσει αυτά τα παιδιά.
Ένας εθελοντής, που επισκευάζει ποδήλατα, στις Σέρρες έχει αναλάβει να τα επισκευάσει ΔΩΡΕΑΝ, έτσι ώστε τα παιδιά όλων μας, όπως συμβαίνει πάντα με τα παιδιά, να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στο ίντερνετ ή στην ταινία, αλλά στο χαμόγελο, στην ελπίδα και στο ίδιο τους το μέλλον.

Το παλιό, χαλασμένο ίσως, ποδήλατό σας- για την ώρα- είναι αρκετό.

I give life to my old bicycle!

Organizers: Praxis Greece and Europe Direct Thessalonikis – KEDITH

https://thessaloniki.gr/events/y-old-bike-gives-life/

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Thessalonikis – Κ.Ε.ΔΗ.Θ. υποστηρίζει τη δράση του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων ΠΡΑΞΙΣ στις Σέρρες και ζητά από τους πολίτες της πόλης μας να τη στηρίξουν.

Η έκκληση για συμμετοχή αφορά στην προσφορά μεταχειρισμένων ποδηλάτων από πολίτες που δεν τα χρησιμοποιούν κι ας είναι χαλασμένα.

Τα ποδήλατα διατιθενται σε προσφυγες (Yezidi, από το Βόρειο Ιράκ και την Βόρεια Συρία αλλα και νεοφερμενους απο αλλαες χωρες ) που, στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, παρακολουθούν τα μαθήματα που τους προσφέρει το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων της ΠΡΑΞΙΣ στις Σέρρες!

Τα μαθήματα γίνονται καθημερινά και αφορούν εκμάθηση: Η/Υ , Αγγλικών, Ελληνικών, Γερμανικών έχοντας δωρεάν πρόσβαση στους υπολογιστές της ΠΡΑΞΙΣ και το διαδίκτυο.

Οι προσφυγες προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες διανύουν με τα πόδια, κάθε μέρα, μία απόσταση 6 χλμ. Τόση είναι η απόσταση που χωρίζει τη δομή προσφύγων από το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων της ΠΡΑΞΙΣ. Βαδίζουν επί 45 λεπτά για να έρθουν και άλλο τόσο χρόνο για να επιτρέψουν. Αλλά το κάνουν! Γιατί το επιθυμούν! Γιατί αναπτύσσουν νέες δεξιότητες, αποκτούν γνώσεις, νέους φίλους από την τοπική κοινωνία, μοιράζονται την ζωή τους μέσα σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον και υποστηρίζουν την σωματική και συναισθηματική τους ευεξία.

Το ποδήλατο που ίσως είναι χαλασμένο, παροπλισμένο και πεταμένο σε μία αποθήκη, θα βοηθήσει αυτά τα παιδιά. Την παραλαβή και τη μεταφορά των ποδηλάτων από το χώρο που είναι αποθηκευμένα προς τις Σέρρες την αναλαμβάνει η Praxis.

Ένας εθελοντής, που επισκευάζει ποδήλατα, στις Σέρρες έχει αναλάβει να τα επισκευάσει ΔΩΡΕΑΝ, έτσι ώστε τα παιδιά όλων μας, όπως συμβαίνει πάντα με τα παιδιά, να έχουν πρόσβαση όχι μονο στο ίντερνετ ή στην ταινία, αλλά στο χαμόγελο, στην ελπίδα και στο ίδιο τους το μέλλον. Το παλιό, χαλασμένο ίσως, ποδήλατό σας- για την ώρα- είναι αρκετό.

Ή να επικοινωνήσουν: Ιστοσελίδα: www.praxisgreece.com

E-mail: praxis@praxisgreece.com

The European Information Center Europe Direct Thessalonikis – Κ.Ε.ΔΗ.Θ. supports the action of the PRAXIS Youth Information Center in Serres and asks the citizens of our city to support it.

The call for participation concerns the offer of used bicycles by citizens who do not use them even though they are damaged.

The bicycles are available to refugees (Yezidi, from Northern Iraq and Northern Syria but also newcomers from other countries) who, in their effort to integrate into Greek society, attend the courses offered by the Praxis Youth Information Center in Serres!

The lessons are daily and concern learning: Computer, English, Greek, German having free access to the computers of PRAXIS and the internet.

In order to participate in these activities, the refugees walk a distance of 6 km every day. This is the distance that separates the refugee structure from the PRAXIS Youth Information Center. They walk for 45 minutes to come and as much time to allow. But they do! Because they want it! Because they develop new skills, gain knowledge, make new friends from the local community, share their lives in a safe and enjoyable environment and support their physical and emotional well-being.

A bicycle that may be damaged, decommissioned and thrown in a warehouse will help these children. The collection and transport of bicycles from the space stored in Serres is undertaken by Praxis.


A volunteer who repairs bicycles in Serres has undertaken to repair them for FREE, so that the children of all of us, as always happens with children, have access not only to the internet or the movie, but to the smile, the hope and the same their future. Your old, perhaps damaged, bike – for now – is enough.