Βραβείο νεολαίας για την ανάπτυξης Στόχος η Αφρική

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με την PRAXIS KPN φορέα που δρα για την Millennium Campaign απευθύνεται στα σχολεία των 25 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι μαθητές πρέπει να είναι μεταξύ 16 και 18 ετών Όλες οι καταχωρήσεις πρέπει να συνδεθούν μέσα από το σχολείο; Όλες οι συμμετοχές πρέπει να περιλάβουν δύο μέρη: ένα σύντομο μήνυμα; ένα έργο τέχνης υπό μορφή φωτογραφίας ή αφίσας ή παρουσίασης πολυμέσων. Η στόχος για τον διαγωνισμό του 2006 είναι η Αφρική. Υπάρχουν τρία θέματα για τις καταχωρήσεις: Εκπαίδευση, υγεία και περιβάλλον. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν το ένα ή να τα συνδυάσουν. Οι σχολικές λεπτομέρειες και το μήνυμα πρέπει να εισαχθούν χρησιμοποιώντας τη μορφή σε αυτόν τον ιστοχώρο. Οι καταχωρήσεις μπορούν είτε να σταλούν ψηφιακά χρησιμοποιώντας την ίδια μορφή, είτε να σταλούν ταχυδρομικώς στο ευρωπαϊκό γραφείο Schoolnet στις Βρυξέλλες. Παρακαλώ ταχυδρομήστε τις καταχωρήσεις τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες πριν από την προθεσμία για να είστε βέβαιος ότι θα φθάσει στις Βρυξέλλες πριν από την προθεσμία. Καμία εξαίρεση δεν μπορεί να γίνει για τις καταχωρήσεις που φθάνουν αργά. Το μήνυμα Το μήνυμα πρέπει να συνοδεύσει το έργο τέχνης, π.χ. ένας τίτλος για μια φωτογραφία. Μπορεί να γραφτεί σε οποιεσδήποτε από τις 20 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Εάν το μήνυμα δεν είναι στα αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, μια μετάφραση σε μια από αυτές τις γλώσσες πρέπει επίσης να παρασχεθεί. Το μήνυμα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από από 100 χαρακτήρες σε καθεμία έκδοση. Το μήνυμα πρέπει να υποβληθεί μέσω της αίτησης συμμετοχής σε αυτόν τον ιστοχώρο. Μπορεί επίσης να περιληφθεί στο έργο τέχνης. Το έργο τέχνης Οι καταχωρήσεις μπορούν να είναι υπό μορφή παρουσίασης πολυμέσων ή αφίσας ή φωτογραφίας. Παρουσίαση πολυμέσων; Μια παρουσίαση πολυμέσων είναι ένα σύνολο συνδεδεμένων ψηφιακών εικόνων που είναι συνδεμένες και συνδυασμένες με το κείμενο. Οποιοδήποτε είδος οπτικής έκφρασης μπορεί να επιλεχτεί όπως οι φωτογραφίες, τα έργα ζωγραφικής, τα σχέδια κ.λπ…. ; Η χρήση του ήχου είναι πιθανό, αλλά με ψηφιακό βίντεο. ; Οι ακόλουθοι τύποι αρχείου γίνονται αποδεκτοί: Λάμψη (SWF), PowerPoint (PPT), και MP3. ; Οι συνεισφορές δεν πρέπει να υπερβούν 15 ΜΒ. Αφίσα ; Μια αφίσα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός οπτικής έκφρασης και ενός σύντομου και σαφούς μηνύματος. ; Το οπτικό μέρος μπορεί να είναι ένα σχέδιο, μια ζωγραφική, ένα κολάζ κ.λπ…. ; Το γραπτό μήνυμα μπορεί να περιληφθεί στην αφίσα ή να εξεταστεί χωριστά. ; Το μέγιστο μέγεθος των αφισών που επιτρέπεται σε αυτόν τον ανταγωνισμό είναι A3. ; Εάν υποβάλλεται on-line, το μέγιστο μέγεθος αρχείων είναι 500 KB. Οι αποδεκτοί τύποι αρχείου είναι JPG, GIF και PDF. Φωτογραφία ; Οποιοδήποτε είδος φωτογραφικής εικόνας – μαύρης και λευκό/χρώμα, photomontage και κολάζ – είναι δυνατό. ; Το μέγεθος των τυπωμένων φωτογραφιών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από ένα αντίτιμο A4 του μεγέθους. ; Εάν υποβάλλεται on-line, το μέγιστο μέγεθος αρχείων είναι 500 KB. Οι αποδεκτοί τύποι αρχείου είναι JPG, GIF και PDF. Δικαιώματα Ευρωπαϊκό Schoolnet ή/και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρούν το δικαίωμα να προσαρμοστούν οι κανόνες και τα βραβεία οποιαδήποτε στιγμή. Η ανακοίνωση των αλλαγών θα γίνει ιστοχώρος των ανάπτυξης ` νεολαίας βραβείων “και θα ισχύσει από την ημερομηνία της έκδοσης. Νομικά και ηθικά ζητήματα; Όλες οι καταχωρήσεις πρέπει να ακολουθήσουν τις ευρωπαϊκές συμφωνίες για τα πνευματικά δικαιώματα. Η μη διαθεσιμότητα των καταχωρήσεων ευρωπαϊκό Schoolnet ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποκλείσει μια είσοδο εάν δεν έχει υποβληθεί εγκαίρως, εν μέρει ή συνολικά ή εάν η είσοδος παραβαίνει οποιων δήποτε από τους κανόνες κάτω από τα νομικά και ηθικά ζητήματα. Η αναπαραγωγή διορθώνει όλες τις καταχωρήσεις και το υποβληθέν υλικό είναι η ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να βελτιώσει, να εκδώσει, να επεκτείνει, να τροποποιήσει αναπαραγάγει το υλικό στο διαδίκτυο, το CD-*ROM Πληροφορίες unescoserron@gmail.com 6932755008

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.