ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠIA

Για να δοθεί τέλος στη φτώχεια και την ανισότητα στον πλανήτη

http://www.standagainstpoverty.org/

Η *Μillennium Campaign* των Ηνωμένων Εθνών είναι η μεγαλύτερη καμπάνια που έχει γίνει ποτέ ενάντια στη φτώχεια και έχει καταφέρει να κινητοποιήσει, με σύμβολο τη λευκή κορδέλα, χιλιάδες οργανώσεις και εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο, που απαιτούν εδώ και τώρα ριζικές αλλαγές στις διεθνείς σχέσεις καθώς και άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για τον τερματισμό της φτώχειας, για ένα πιο δίκαιο και ανθρώπινο κόσμο.
Σε ανταπόκριση στο παγκόσμιο κάλεσμα για τον τερματισμό της φτώχειας πολλές γνωστές και δραστήριες Ελληνικές οργανώσεις, από το χώρο της αναπτυξιακής βοήθειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της καταπολέμησης του αποκλεισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος, με πρωτοβουλία του δικτύου Ελληνική Επιτροπή ΜΚΟ για την Ανάπτυξη, αποφάσισαν να αναλάβουν δράση στην Ελλάδα, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με αυτές του παγκόσμιου κινήματος δημιουργώντας το Φόρουμ «Συμμαχία Ενάντια στη Φτώχεια».

Το ελληνικό Φόρουμ έχει σκοπό να συμβάλλει από κοινού με τα άλλα εθνικά δίκτυα στις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και ανθρώπινου κόσμου απαλλαγμένου από τα δεσμά της φτώχειας, της εξάρτησης και της υποτέλειας.

Στα πλαίσια του μήνα Παγκόσμιας κινητοποίησης του δικτύου Καταπολέμησης της Φτώχειας, η Ελληνική Συμμαχία Ενάντια στη Φτώχεια συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις, αναλαμβάνοντας μία σειρά πρωτοβουλιών για την ανάδειξη του φαινομένου της φτώχειας και του ρόλου της Ελλάδας στην διαδικασία εξάλειψής του. Για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιήσει καμπάνια συγκέντρωσης ψηφισμάτων, απαιτώντας από την ελληνική κυβέρνηση να δράσει άμεσα και αποφασιστικά εναντίον της φτώχειας και της ανισότητας στον κόσμο και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

Καλούνται όλες οι οργανώσεις και οι κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι πολίτες που έλαβαν γνώση του ψηφίσματος να δηλώσουν ότι το προσυπογράφουν έως την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2006 και να φροντίσουν για την άμεση προώθησή του.

Επισυνάπτεται το κείμενο – κάλεσμα για την καταπολέμηση του φαινομένου της φτώχειας, το οποίο παρακαλείσθε να υπογράψετε και να διακινήσετε.μέχρι της 31-10-2006
αποστείλτε το στo

praxisgreece@gmail.com

Επιστολή στον πρωθυπουργό και ηλεκτρονική καμπάνια ευαισθητοποιήσης πραγματοποιεί

Η PRAXIS
Την Κυριακή θα στείλει σ όλο τον κόσμο ηλεκτρονικό μύνημα.

*STAND UP*

Κύριε Πρωθυπουργέ

Τα ακραία φαινόμενα της φτώχειας και της ανισότητας που σήμερα στιγματίζουν τον κόσμο μας δεν αποτελούν τυχαία και αναπόφευκτα γεγονότα. Η πείνα, ο υποσιτισμός και η εξαθλίωση εκατομμυρίων ανθρώπων είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών και οικονομικών πρακτικών.

Ως πολίτης αυτού του κόσμου απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να δράσει άμεσα και αποφασιστικά εναντίον της φτώχειας και της ανισότητας στον κόσμο και να πάρει μέτρα, έτσι ώστε:

1. Να αυξήσει την αναπτυξιακή βοήθεια στο 0,7% του ΑΕΠ, με τη δέσμευση ότι σημαντικό μέρος της θα χορηγείται στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου.

2. Να υποστηρίξει το αίτημα για πλήρη διαγραφή των χρεών του συνόλου των φτωχών χωρών, χωρίς άλλους οικονομικούς όρους ή πολιτικά ανταλλάγματα.

3. Να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, τα διεθνή οικονομικά όργανα και τις περιφερειακές και διμερείς εμπορικές συμφωνίες, ώστε να εξασφαλιστούν πρακτικές δίκαιων διεθνών εμπορικών συναλλαγών με τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Όνομα………………………………………………….….

Υπογραφή…………………………………

e-mail……………………….…

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.