Η αλλαγή του κλίματος εξαρτάται από ΕΣΑΣ!

Η αλλαγή του κλίματος είναι ένα ζήτημα που μας επηρεάζει όλους. Οι κυβερνήσεις και η βιομηχανία λαμβάνουν μέτρα για να την καταπολεμήσουν, αλλά και εμείς, ο καθένας ξεχωριστά, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Ως δάσκαλος ή μαθητής, έχετε τη δύναμη να πάρετε αποφάσεις και να αλλάξετε τις συνήθειές σας—και μπορείτε να ξεκινήσετε στο σχολείο! Ως μέρος της εκστρατείας της ενημέρωσης για την αλλαγή του κλίματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά ένα πρόγραμμα για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους 2006-2007.

H ΠΡΑΞΙΣ,o Όμιλος Unesco Σερρών, Όμιλος Unesco Νέων,Team for the World, Συνεργάτες του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που για το 2006 είναι αφιερωμένο στη

* Η αλλαγή του κλίματος εξαρτάται από εσάς!*

Τι μπορείτε να κάνετε, λοιπόν; Από τώρα και μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, μαθητές και δάσκαλοι καλούνται να υπογράψουν μια δήλωση δέσμευσης, ατομικά ή συλλογικά, ότι θα μειώσουν τις εκπομπές τους CO2 τους κάνοντας μικρές αλλαγές στις καθημερινές τους συνήθειες. Μπορείτε επίσης να μάθετε στο σχολείο περισσότερους τρόπους για να αντιμετωπίσετε την αλλαγή του κλίματος εξερευνώντας το υλικό σε αυτή την ενότητα.

Μεγάλες ιδέες για μικρές αλλαγές

Παρακινήστε άλλους να λάβουν δράση. Διαδώστε το νέο. Γίνετε δημιουργικοί. Γράψτε ένα ποίημα, συνθέστε ένα τραγούδι, δημιουργήστε μία αφίσα για την εκστρατεία ή κάντε ένα βίντεο για το ρόλο σας στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Ενώστε τις δυνάμεις σας με τους συμμαθητές σας, συζητήστε μαζί τους και ανταλλάξτε ιδέες και δείτε τι μπορεί να δημιουργήσει ο συνδυασμός των ταλέντων σας!

Πληροφορίες

PRAXIS praxisgreece@gmail.com

Όμιλος UNESCO Σερρών unescoserron@gmail.com

Όμιλο Unesco Νέων unescoyouth.gr@gmail.com

Team For The World teamfortheworld@gmail.com

Περιβάλλον για Νέους της Ευρώπης

Μπορείτε να ανακαλύψετε μόνοι σας ή μαζί με τους φίλους και τους συμμαθητές σας τι είναι το περιβάλλον και τι συμβαίνει σε αυτό. Εστιάζει σε τέσσερα θέματα που είναι πολύ σημαντικά και στα οποία έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επικεντρώσει την προσοχή της για τα επόμενα 10 χρόνια: στον αέρα, στο νερό, στα απόβλητα και στη φύση. Επισκεφτείτε τη σελίδα Περιβάλλον για τους Νέους της Ευρώπης στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/environment/youth/index_el.html

Χορηγοί επικοινωνίας

www.rodonfm.net,

www.infoserres.gr

www.myserres.gr

Εφημερίδες -Παρατηρητής, Πρόοδος, Τύπος

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.