Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2006

29-10-2006

Τα ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και διαγωνισμός κειμένου για την ΦΤΩΧΕΙΑ

Για την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2006 τα Ηνωμένα Εθνη με το φορέα νεολαίαςτου *Cyber school bus* σε συνεργασία με την PRAXIS KPN,
πραγματοποιούν διαγωνισμό κειμένου (έκθεσης)για τα παιδιά από (8-18 ετών)

Οδηγίες και κανόνες του διαγωνισμού

Γιατί θα συμμετέχουν σ αυτό τον διαγωνισμό.
Ενας σε έξι ανθρώπους στον κόσμο ζούνε στην φτώχεια – δηλαδή λιγότερο από $1 την ημέρα. Αλλά η φτώχεια είναι όχι μόνο γιατί δεν έχει χρήματα. Είναι γιατί δεν έχουν στην κατοχή τους υλικά και των πόρους για να εκπληρώσει τις πρώτες ανάγκες ενός προσώπου – είναι για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ημέρα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 2006 θα εστιάσει την πάλη της ένδειας ως θέμα υποχρέωσης, και όχι της φιλανθρωπίας. Η ένδεια είναι συχνά συνέπεια των καταπατήσεων και αιτία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Χωρίς πρόσβαση ,όπως την απασχόληση, τη βασική υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και τα προϊόντα πρώτης ανάγκης όπως τα τρόφιμα, τον ιματισμό και το ύδωρ, πολλοί φτωχοί άνθρωποι στερούνται τα μέσα να αλλάξουν τις ζωές τους προς το καλύτερο και καταδικάζονται να ζήσουν μια ζωή στη ένδεια. Η διάκριση βάσει της φυλής, η θρησκεία, το γένος ή άλλοι λόγοι μπορούν να αποτρέψουν τους ανθρώπους από το κέρδος της επαρκούς πρόσβασης στις υπηρεσίες και να συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία στη χώρα τους. Αν και το βιοτικό επίπεδο ποικίλλει πολύ μεταξύ των εθνών και μέσα στα έθνη, τα αποτελέσματα της ένδειας και της άρνησης των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων παραμένουν σταθερά: πείνα, έλλειψη στέγης, ελάχιστες ή καμία εκπαίδευση και έλλειψη βασικών πόρων. Όποτε οι άνδρες και οι γυναίκες καταδικάζονται να ζήσουν στην ένδεια,και έτσι τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται. –

Όροι διαγωνισμού

Για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα πρέπει: 1) να είναι μεταξύ των ηλικιών 8 – 18 2) να στείλετε την συμμετοχή σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (δείτε τις οδηγίες κατωτέρω).

Θέματα

Η ένδεια είναι συχνά συνέπεια των καταπατήσεων των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Επιλέξτε ενός από τα ακόλουθα δύο θέματα που γράφουν για:
1. Επιλέξτε ένα άρθρο από την Διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων και χρησιμοποιήστε ένα παράδειγμα πραγματικό για να επεξηγήσετε πώς η παραβίαση αυτού του δικαιώματος είναι μια συνέπεια της διαβίωσης στην ένδεια. Περιγράψτε οποιαδήποτε πρόταση που μπορείτε να έχετε στον τρόπο με τον οποίο η ένδεια μπορεί να μειωθεί έτσι ώστε να μην παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα
2.Επιλέξτε ένα άρθρο από την καθολική Διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων και χρησιμοποιείστε ένα παράδειγμα από πραγματικό για να επεξηγήσει πώς η παραβίαση αυτού του δικαιώματος μπορεί να προκαλέσει την ένδεια.
Περιλάβετε οποιεσδήποτε προτάσεις που μπορείτε να έχετε σε αυτό που μπορεί να γίνει για να προστατεύσει αυτό το δικαίωμα έτσι ώστε να μην οδηγεί στην ένδεια.

Οι καταχωρήσεις πρέπει να είναι μια σελίδα μόνο (μέγιστες 800 λέξεις). Οι καταχωρήσεις πρέπει να γραφτούν είτε στα αγγλικά είτε γαλλικά. Τα άρθρα που δεν γράφονται σε αυτές τις γλώσσες δεν θα κριθούν.

Αξιολόγηση των καταχωρήσεων

Οι καταχωρήσεις θα κριθούν σε: ύφος γραψίματος; πρωτοτυπία; πόσο καλά απαντήσατε στην ερώτηση που απαριθμήθηκε ανωτέρω Τρία Βραβεία θα επιλεχτούν από κάθε μια από τις ακόλουθες περιοχές:

1) Λατινική Αμερική και οι Καραϊβικές Θάλασσες,

2) αραβικά κράτη,

3) Ασία και ο Ειρηνικός,

4) Βόρεια Αμερική,

5) Ευρώπη και Κοινοπολιτεία των ανεξάρτητων κρατών,

6) Αφρική. Ένα βραβείο θα επιλεχτεί σε κάθε μια από τις ακόλουθες ομάδες ηλικίας σε κάθε περιοχή: 1

) έτος 16-18 έτους 13-15 έτους 8-12
Κάθε νικητής θα λάβει ένα πιστοποιητικό του επιτεύγματος που υπογράφεται από τον υψηλό Επίτροπο Ηνωμένων Εθνών για τα Aνθρώπινα Δικαιώματα, Arbour Louise, μαζί με ένα πακέτο βραβείων. Οι εργασίες των βραβευμένων θα δημοσιευθούν στον ιστοχώρο των Η.Ε Cyberschoolbus.

Προθεσμία

Οι καταχωρήσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του διαγωνισμού του 2006 για την ένδεια πρέπει να παραληφθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αργότερο έως τη διεθνή Ημέρα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, 10 Δεκεμβρίου 2006.. Παρακαλούμε σημειώστε ότι το κείμενο που υποβάλλετε για αυτόν τον διαγωνισμό περιέρχεται στην κυριότητα των Η.Ε Cyberschoolbus και δεν μπορεί να επιστραφεί. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η υποβολή σας σε: cyberschoolbus@un.org (για την “Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2006”)

Για περισσότερες πληρ praxis@praxisgreece.org 6932755008

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.