Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής 2006

16 Οκτωβρίου 2006

Ηλεκτρονική καμπάνια για την Παγκόσμια ημέρα διατροφής πραγματοποίησε η *Team for the world* στέλνοντας σε 12.000.e-mail αποδέκτες το μήνυμα της ημέρας όπως μας το διαβίβασε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Tροφίμων.
Το μήνυμα αναφέρει
Κάθε 16 Οκτωβρίου, η* Παγκόσμια ημέρα διατροφής* θέλει να δώσει έμφαση στη δύσκολη θέση που βρίσκονται περισσότερα από 850 εκατομμύρια άνθρωποι σ όλο τον κόσμο Για 400 εκατομμύριο παιδιά, η πείνα και η ένδεια τους διαβρώνει όχι μόνο την υγείας τους , αλλά και την ευκαιρία της ελπίδας για μια καλύτερη ζωή.
Μπορούμε να βοηθήσουμε
Βοήθεια τώρα!
Μέσω του προγράμματος της σχολικής σίτισης
.Η βοήθεια της WFP κρατούν τα παιδιά καλά ταϊσμένα στο σχολείο.
Πέρυσι, το WFP τάισε περισσότερα από 21,7 εκατομμύριο παιδιά σε 74 χώρες, και ελπίζει να φθάσει σε τουλάχιστον 50 εκατομμύριο παιδιά μέχρι το 2008.
Το ελάχιστο ποσό των 19 σεντ ημερησίως, ένα κόστος για σας των $34 ετησίως, μπορούν να ταΐσουν ένα παιδί στο σχολείο.
Η Βοήθεια σας εξασφαλίζει ότι ένα παιδί δεν θα πηγαίνει πεινασμένο στο σχολείο; Με τη γενναιόδωρη υποστήριξη των ανθρώπων το πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων δίδει τη βοήθεια και την ελπίδα στους πεινασμένους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Η συμβολή σας θα κάνει την διαφορά!
https://www.kintera.org/site/apps/ka/sd/donor.asp?c=7oIJLSOsGpF&b=1320635&en=qv
LUL4OOIeKQJbP0IeLPJ9ORJnI9KkMVLmL3JcPXKtL3IjMaF

Each October 16, the international community marks World Food Day to highlight the plight of the more than 850 million hungry in the world. For 400 million children, hunger and poverty cheat them of not only health, but of opportunity and hope. But you can help.
Help now!
Through its school feeding program, WFP helps keep children well fed and in school. Last year, WFP fed more than 21.7 million children in 74 countries, and hopes to reach at least 50 million children by 2008. As little as 19 cents a day, just $34 a year, can feed a child in school. Won’t you help ensure that a child doesn’t go hungry?
With the generous support of people like you, the World Food Program delivers help and hope to hungry people around the world. Thank you in advance for your generosity. Your contribution will makε a difference!
https://www.kintera.org/site/apps/ka/sd/donor.asp?c=7oIJLSOsGpF&b=1320635&en=qvLUL4OOIeKQJbP0IeLPJ9ORJnI9KkMVLmL
3JcPXKtL3IjMaF

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.