Για να δοθεί τέλος στη φτώχεια και την ανισότητα στον πλανήτη http://www.standagainstpoverty.org/ Η *Μillennium Campaign* των Ηνωμένων Εθνών είναι η μεγαλύτερη καμπάνια που έχει…