Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με την PRAXIS KPN φορέα που δρα για την Millennium Campaign απευθύνεται στα σχολεία των 25 κρατών μελών της…