Στις 18 Δεκεμβρίου του 1990 τα Ηνωμένα Έθνη . υιοθέτησαν τη διεθνή Συνθήκη σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζομένων και…