Τα «Παιδιά Εν Δράσει» ο Όμιλος Σερρών για την Unesco, η ΠΕ ΠΡΑΞΙΣ, το Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων για τη Νεολαία και το Ίδρυμα της…