Στην Παγκόσμια Ημέρα του νερού 22 Μαρτίου 2007 συμμετείχε η ΠΡΑΞΙΣ ΚΠΝ με τους Ευρωπαίους εθελοντές EVS : Steve Price, Stephanie Williams, Jonas Aberg…