Η ΠΡΑΞΗΣ,το Δίκτυο εθελοντικών Οργανώσεων για την Νεολαία, Ο Ομιλος Unesco Σερρών,η Unesco Journalist ,συμμετέχουν στο - Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους 2007…