Παγκόσμια Ημέρα των Νέων 2007

*Βλέπε, άκουγε – την συμμετοχή της νεολαίας για την ανάπτυξη *

.Η Παγκόσμια Ημέρα των Νέων θα πραγματοποιηθεί στις 12η Αυγούστου, και αυτό το έτος έχει θέμα ” Βλέπε, άκουγε : Την συμμετοχή της νεολαίας για την ανάπτυξη.” Η εστίαση στην ενδυνάμωση και τη συμμετοχή της νεολαίας στις αποφάσεις που έχουν επιπτώσεις στις ζωές τους θα είναι ένα το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας των Νέων . Είναι μια ισχυρή υπενθύμιση κρίσιμης σπουδαιότητας της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής συμμετοχής της νεολαίας στην πρόοδο και τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών μας. Αυτό εξηγείται στις αμέτρητες πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο, όπου οι νέοι οι ίδιοι έχουν αναπτύξει και έχουν εφαρμόσει ενεργές λύσεις στις προκλήσεις ανάπτυξης που αντιμετωπίζονται από τις κοινότητές τους. Η Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας είναι μια άριστη ευκαιρία να συναθροιστεί η υποστήριξη και να αποκτηθούν οι βασικές δράσεις που θα συμπεριληφθούν από τις κυβερνήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ακαδημαϊκά όργανα, επιχειρήσεις, και αυτόνομες ομάδων νέων – για να εστιάσει σε αυτό που έχει γίνει και να προαγάγει το παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης για τη νεολαία. Μια σημαντική εστίαση της ημέρας είναι πρακτική δράση για να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η ενδυνάμωση και συμμετοχή της νεολαίας στις διαδικασίες και τις αποφάσεις που έχουν επιπτώσεις στις ζωές τους. Τα Μ.Μ έχουν σημαντικό ρόλο να; διαδραματίσουν στηρίζοντας την ημέρα για να προωθήσουν τη δημόσια ευαισθητοποίηση των ζητημάτων νεολαίας. http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=11162&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/iyouthday.htm.
Η UNESCO Σερρών, η ΠΡΑΞΙΣ, το Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων για την Νεολαία με την πραγματοποίηση μίας ώρας εκπομπής από τους Ευρωπαίους εθελοντές Μikael Persson, Andrius Kavaliauskas,Raquel Barbosa,Katarzyna Zak που θ ακουσθεί στις 12 το μεσημέρι στις 12 Αυγούστου από το www.rodonfm.net και θα βγει στο webRadio των Ηνωμένων Εθνών ,τα ραδιοφωνικά σποτ με μηνύματα της ημέρας που θα παίζονται από το Rodon fm και το YouTube με θέμα τους νέους δημιουργίας των εθελοντών EVS που συμμετέχουν στον εορτασμό της ημέρας. Παραθέτουμε το μήνυμα από τον Mr Koïchiro Matsuura, Director-General of UNESCO, http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001519/151948e.pdf

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.