-Στα 26α Γερακίνεια συμμετέχειη ΠΡΑΞΙΣ παρουσιάζοντας το *Έτος Ισων εικαιριών 2007*που όρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για φέτος .-Ταυτόχρονα θα παρουσιασθεί το *Διεθνές Ινστιτούτο για…