Η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται σε μεγάλο μέρος από τις γλώσσες και τη χρήση τους. Οι γλώσσες που μιλάμε καθορίζουν και το ποιοι…