Τι είναι η Παγκόσμια ημέρα υγρότοπων? Κάθε χρόνο στις 2 Φεβρουαρίου τιμάται η Παγκόσμια ημέρα υδροβιοτόπων. Είναι η ημερομηνία της υπογραφής της Συνθήκης σχετικά…