Είναι το θέμα της «Άνοιξης των Ποιητών 2008 » που πραγματοποιείται στη Γαλλία για 10η χρονιά και στην οποία συμμετέχει όλα αυτά χρόνια ο…