Οι λίμνες είναι συνδεδεμένες με αρχαίους μύθους που έπλαθαν οι άνθρωποι που ζούσαν κοντά σ’ αυτές. Κάποιες λατρεύτηκαν ως θεοί και προστάτες των ανθρώπων.…