Έκθεση Φωτογραφίας- *Ο δρόμος της ελιάς*

Έκθεση Φωτογραφίας
*Ο δρόμος της ελιάς*
9-14 Μαΐου 2008
Στην Πρώτη Σερρών
στα πλαίσια της *7ης Μαθητιάδας *

Έκθεση φωτογραφίας με θέμα *Ο δρόμος της ελιάς* πραγματοποιεί η Π.Ε.ΠΡΑΞΙΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης με τίτλο
“ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΙΑΣ”
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο : «Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και ΕΚΤ–ΕΥΕ
Οι φωτογραφίες είναι από τους συμμετέχοντες φωτογράφους από όλη την Ελλάδα που πήραν μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό με θέμα την –Ελιά- απο την UNESCO Σερρών
Στην κεντρική πλατεία της Πρώτης στους εκθεσιακούς χώρους που δημιουργήθηκαν για τις πολιτιστικές δράσεις στα πλαίσια της *7ης Μαθητιάδας *οι 1200 μαθητές από όλη την Ελλάδα και 24 σχολεία της Ομογένειας ,γνωρίζουν την διαχρονική ιστορία του ελαιοδένδρου με τους μύθους του, την πολιτιστική του διαδρομή ,την οικονομική συνεισφορά του στην οικονομία, στην συμβολή του στον αθλητισμό
Διάρκεια έκθεσης 9 – 14 Μαΐου 2008

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.