ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ και ελιά.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ και ελιά.

Η ύπαρξη της ΕΛΙΑΣ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της Ελλάδας από τους μυθολογικούς χρόνους μέχρι σήμερα.
Σηματοδοτεί μέσα από την πορεία των χιλιάδων χρόνων την ειρήνη, την υγεία, τη δόξα, την αναγνώριση, την ανάπτυξη, την καρποφορία, την πρόοδο.
Η Π.Ε. ΠΡΑΞΙΣ , στο πλαίσιο του προγράμματος « ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΑΡΚΟ ΕΛΙΑΣ» αναδεικνύει , κατά την *Παγκόσμια μέρα βιοποικιλοτητας 2008,* όλα τα παραπάνω στοιχεία που μπορεί να επηρεάζουν αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά τον τόπο μας, και ευαισθητοποιούν κυρίως τους νέους και τα παιδιά για την ύπαρξη και τη χρήσης της Ελιάς για ένα υγιεινό, καθαρό και καλύτερο μέλλον στην περιοχή μας.
Στην πλατεία του δημοτικού διαμερίσματος Ν. Σουλιου , του Δήμου Εμμ. Παπά, παρουσιάζεται έκθεση με αυτό το θέμα, το απόγευμα της 22ας Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα.
Η Π.Ε ΠΡΑΞΙΣ πραγματοποιεί την δράση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Σχεδίου Δράσης με τίτλο « ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΑΡΚΟ ΕΛΙΑΣ»»

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.