Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φωτογραφίας, με θέμα *Βιοποικιλότητα της Λίμνης Κερκίνης

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ

22 Μαΐου 2008
Η Π.Ε.ΠΡΑΞΙΣ, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας Βιολογικής Ποικιλομορφίας, η οποία έχει οριστεί από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα ως η 22η Μαΐου, προκηρύσσει Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας, με θέμα *Βιοποικιλότητα της Λίμνης Κερκίνης* με στόχο την ανάδειξη της σημασίας και του πλούτου της βιοποικιλότητας του τόπου μας, δηλαδή των ειδών της πανίδας, της χλωρίδας αλλά και των οικοσυστημάτων, μέσω της τέχνης της φωτογραφίας.
Μέσω του Διαγωνισμού ελπίζουμε να διεισδύσει στο ευρύ κοινό η έννοια της βιοποικιλότητας και ότι θα αποτελέσει ευκαιρία για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, για τους κινδύνους που διατρέχει η βιοποικιλότητα, όχι μόνο του τόπου μας αλλά και όλου του πλανήτη, καθώς επίσης και για τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουμε για την προστασία της.
1ο βραβείο: 1 Φωτογραφική Μηχανή
2ο βραβείο: 1 ετήσια Συνδρομή της National Geographic
3ο βραβείο: 1 βιβλίο
Επιλεγμένες φωτογραφίες θα εκτεθούν στην τελετή βράβευσης
Θέμα των φωτογραφιών είναι το περιβάλλον της Λίμνης Κερκίνης, δηλαδή τα ζώα, τα φυτά, αλλά και οι οικότοποί της.
Η επιλογή των φωτογραφιών θα βασιστεί στη δημιουργικότητα και τη σύνθεση και όχι απλά στη φωτογραφική καταγραφή του οικοσυστήματος.
Π.Ε ΠΡΑΞΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 2008
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1. Στο διαγωνισμό θα μπορούν να λάβουν μέρος τόσο έγχρωμες όσο και μαυρόασπρες φωτογραφίες.
2. Ψηφιακές φωτογραφίες που έχουν αλλοιωθεί μέσω σχεδιαστικού προγράμματος, σε βαθμό μετατροπής της φωτογραφικής φύσης του έργου σε ψηφιακή ζωγραφική, θα αποκλείονται.
3. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι και τρεις (3) φωτογραφίες ο κάθε ένας. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν διαστάσεις 30εκ. Χ 45εκ. (+/- 3εκ.). Αποδεκτές θα γίνονται και τετράγωνες φωτογραφίες στα πλαίσια των πιο πάνω διαστάσεων.
Όλες οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί εργαστηρίου και όχι σε χαρτί εκτύπωσης inkjet.
4. Ο φωτογράφος θα πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός του έργου που θα υποβάλει.
5. Τις φωτογραφίες θα αξιολογήσει Κριτική Επιτροπή που θα καθοριστεί από επαγελματίες φωτογράφους της πόλης μας Οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής θα είναι οριστικές και αμετάκλητες.
6. Τελευταία ημερομηνία παράδοσης των φωτογραφιών είναι η 30-11-2008 2008. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του φορά Σελεύκου 8 Σέρρες 62123 στην πιο πάνω ημερομηνία ή να αποστέλλονται στην προαναφερόμενη διεύθυνση.
7. Στην κάθε φωτογραφία θα πρέπει να αναγράφεται σε αυτοκόλλητη ετικέτα, το όνομα, το τηλέφωνο, η διεύθυνση του δημιουργού και ο τίτλος της φωτογραφίας.
8. Σε περίπτωση που δεν ξεχωρίζει η άνω πλευρά της φωτογραφίας, να σημειώνεται με το σημάδι του βέλους ( ) προς τα άνω, στο πίσω μέρος της φωτογραφίας.
9. Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν δεν θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους.
10. Θα επιδοθούν τα ακόλουθα βραβεία: 1 φωτο μηχανή για την πρώτη επιλογή, ετησια συνδρομη National Geographic για την δεύτερη και από € 1 βιβλίο για την τρίτη επιλογή.
11. Οι νικητές θα ανακοινωθούν δια του τύπου και θα εκτεθούν στην 8η Μαθητιάδα το 2009 Στην εκδήλωση θα εκτεθούν όλες οι επιλεγμένες φωτογραφίες του διαγωνισμού.
12. Η ΠΕ.ΠΡΑΞΙΣ θα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε φωτογραφία που θα υποβληθεί στο διαγωνισμό για οποιαδήποτε δραστηριότητά της επιθυμεί. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν εκθέσεις, εκδόσεις ημερολογίων ή έντυπα προβολής της Υπηρεσίας. Στις δραστηριότητες αυτές θα γίνεται πάντα ονομαστική αναφορά στο δημιουργό του έργου.

13. Η υποβολή φωτογραφιών στο διαγωνισμό θα σημαίνει αποδοχή όλων των όρων του και η μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε από τους πιο πάνω κανονισμούς θα συνεπάγεται με αποκλεισμό από το διαγωνισμό.

Η Π.Ε ΠΡΑΞΙΣ πραγματοποιεί την δράση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Σχεδίου Δράσης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κ Δήμητρα Τσακίρη , στα τηλέφωνα 2321020593 και 6949208942

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.