ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ 22 Μαΐου 2008 Η Π.Ε.ΠΡΑΞΙΣ, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας Βιολογικής Ποικιλομορφίας, η οποία έχει οριστεί από τη Σύμβαση…