ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ και ελιά. Η ύπαρξη της ΕΛΙΑΣ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της Ελλάδας από τους μυθολογικούς χρόνους μέχρι σήμερα. Σηματοδοτεί μέσα…