*Ελευθέρια 2008*-Τεχνολογία και Περιβάλλον

Η Π.Ε.ΠΡΑΞΙΣ συμμετέχει στα *Ελευθέρια 2008* στο Στρατόπεδο του Δήμου Σερρών παρουσιάζοντας το πόσο η τεχνολογία επηρεάζει την καθημερινή ζωή όλων των παιδιών ανεξάρτητα των ικανοτήτων τους. Πως το τεχνολογικό περιβάλλον βοηθά παιδιά που ασχολούνται με τα κομπιούτερ ή με τα βίντεο παιγνίδια και πως σαφώς αναπτύσσουν μια μεγάλη ικανότητα που τους δίνει την δυνατότητα να ελέγχουν και να συμμετέχουν σε μια διαδικασία συζήτησης ή να αντιλαμβάνονται κάποια γεγονότα πολύ γρηγορότερα σε σχέση με άλλα παιδιά. Θ αναλυθούν οι τρόποι που προσεγγίζουν οι μικροί με ειδικές ικανότητες τον όμορφο κόσμο της τέχνης και της δημιουργίας μέσα από εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια .
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Σχεδίου Δράσης με τίτλο «ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ Η/Υ»
Η έκθεση παρουσιάζεται σ όλη την διάρκεια των *Ελευθερίων 2008*

Website developed by

Felix Neo Rieder

 

Copyright 2021 PRAXISGREECE © All Rights Reserved