*Ελευθέρια 2008*-Τεχνολογία και Περιβάλλον Η Π.Ε.ΠΡΑΞΙΣ συμμετέχει στα *Ελευθέρια 2008* στο Στρατόπεδο του Δήμου Σερρών παρουσιάζοντας το πόσο η τεχνολογία επηρεάζει την καθημερινή ζωή…