Η επιλογή αυτού του θέματος για την Διεθνή Ημέρα των Νέων 12-8-2008 είναι γιατί έχει αναγνωρισθεί ότι είναι γεγονός, ότι η αλλαγή του κλίματος…