Η ΠΡΑΞΙΣ συμμετείχε στο σεμινάριο ‘Improve’ στις Βρυξέλλες

H PRAXIS συμμετείχε σε τριήμερο σεμινάριο σχετικά με το Πρόγραμμα Νεολαία 2007 – 2013 της Ε.Ε., το οποίο διοργάνωσε η AVSO (Σύνδεσμος Εθελοντικών Οργανισμών) στις Βρυξέλλες 15 – 18 Σεπτεμβρίου. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 23 οργανισμοί από 13 χώρες της Ευρώπης αλλά και της Τουρκίας. Από την Ελλάδα συμμετείχαν η ΠΡΑΞΙΣ με τη Λίντα Μπάλτσιου και τη Δήμητρα Τσακίρη, συνεργάτες της ΠΡΑΞΙΣ καθώς και ο οργανισμός Έλξις με έδρα την Αθήνα.

Το σεμινάριο περιλάμβανε παρουσίαση του προγράμματος Νεολαία από εκπροσώπο της Κομισιόν. Ακολούθησαν παρουσιάσεις σχετικά με τις δράσεις 1, 2 και 4 του προγράμματος από τους αντίστοιχους υπεύθυνους της Ε.Ε. Επιπλέον, στο σεμινάριο μίλησαν εκπρόσωποι των Εθνικών Υπηρεσιών Νεολαίας και συγκεκριμένα του Βελγίου και της Γερμανίας, όπου δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία αιτήσεων για προγράμματα που εντάσσονται στο πρόγραμμα Νεολαία. Τέλος, εκπρόσωπος της Κομισιόν ενήμερωσε τους συμμετέχοντες για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. στη πολιτική της για τη νεολαία.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου διοργανώθηκαν ομάδες εργασίας με θέματα όπως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εθελοντικοί οργανισμοί καθώς και οι καλύτερες πρακτικές στο πλαίσιο του προγράμματος Νεολαία. Επίσης, έγιναν παρουσιάσεις των οργανισμών που συμμετείχαν στο σεμινάριο και διοργανώθηκε πολιτιστική βραδιά, όπου οι οργανώσεις είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις χώρες τους καθώς και προϊόντα αυτών.

Το αποτελέσμα του σεμιναρίου ήταν ότι οι συμμετέχοντες έφυγαν περισσότερο ενημερωμένοι σχετικά με το πρόγραμμα Νεολαία 2007 – 2013 ενώ πολύ σημαντικό ήταν το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν νέες συνεργασίες.

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.