Συνεχίζεται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς η παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΙΑΣ» στα σχολεία της περιοχής του Δήμου Εμμανουήλ Παπά.
Περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση για την διατήρηση και προώθηση της παραγωγής της ελιάς στο Δήμο του Εμμανουήλ Παπά .Η περιοχή μετά την φθίνουσα περίοδο της παραγωγής του καπνού βρίσκεται σε περίοδο αναδιάρθρωσης καλλιέργειας. Η συνέχιση του πολλαπλασιασμού της ελιάς ενδείκνυται στην καλλιέργεια της, λόγω του εδάφους της αλλά και για την προώθηση εκ μέρους της Π.Ε.ΠΡΑΞΙΣ μιας αειφόρου διαδρομής μέσα από την ιστορία του συγκεκριμένου δένδρου .
*Ο δρόμος της ελιάς* δεύτερη πολιτιστική αειφόρος διαδρομή της Unesco αλλά και παγκοσμίως αναγνωρισμένο προϊόν υγιεινής διατροφής μας προέτρεψε στην δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος για τα σχολεία του Δήμου Εμμανουήλ Παπά.
Ποιήματα, ζωγραφική, διαγωνισμό συγγραφής παραμυθιών ,διαγωνισμός φωτογραφίας, σταυρόλεξα, ,και η δημιουργία ΥouTube σε διαγωνιστική πρόσκληση θα προτρέψει τους μαθητές να γνωρίσουν και να προετοιμάσουν το μέλλον τους γι αυτούς που θα μείνουν στον τόπο τους σε μια παραγωγή που δεν εγκατέλειψε τον άνθρωπο παραγωγό χιλιάδες χρόνια. Μέσα από την εκπαιδευτική πρόταση θα γνωρίσει ο μαθητής τα σημαντικότερα είδη της, και τα προϊόντα που μπορεί να παράγει
Μικρά φιλμ που δημιούργησε το επιμελητήριο της Καλαμάτας μέσα από την συνάντηση των δυο αειφόρων διαδρομών του μεταξιού και της ελιάς θα δείξουν την παγκόσμια δύναμη της ελιάς σήμερα,. για τις προσπάθειες που γίνονται σ όλο τον κόσμο για την προώθηση της , και την παρότρυνση προς τους γεωργούς, για τον πολλαπλασιασμό της που κρίνεται αναγκαία

Μετά τον κύκλο της ευαισθητοποίησης θα βρεθούν στην παλιά χωματερή της περιοχής τους που με την υποδομή που δημιούργησε ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά θα γίνει το *Πρώτο πρότυπο Πάρκο ελιάς* στον κόσμο , που θα φυτευτεί από τους ιδίους θα συντηρηθεί από τα σχολεία που συμμετέχουν και το ΣΟΦΨΥ .
Ένα ξύλινο σπίτι θα έχει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που τα ίδια πραγματοποίησαν και υλικό από την 32η Γενική Συνέλευση της Unesco ,όταν εγκρίθηκε η δεύτερη αειφόρος διαδρομή .
Το πάρκο της ελιάς θα έχει στόχο μιας *Πράσινης εκπαιδευτικής διαδρομής* για όλα τα σχολεία της χώρας που μέσα από τα προγράμματα της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και Υγείας αναλαμβάνουν να το πραγματοποιήσουν.
Η Π.Ε ΠΡΑΞΙΣ πραγματοποιεί την δράση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Σχεδίου Δράσης με θέμα «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΙΑΣ»

Website developed by

Felix Neo Rieder

 

Copyright 2021 PRAXISGREECE © All Rights Reserved