Με την συμμετοχή όλων των παιδιών που διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο τους στο πρόγραμμα *Παιδιά με ειδικές ανάγκες και χρήση Υ/Η * πραγματοποιήθηκε η γιορτή των -*1*και 2 ** Άστρων * στο Κέντρο δημιουργικής ηλεκτρονικής υποστήριξης της Π.Ε.Πραξις
Η διάθεση του ελεύθερου χρόνου τους για να γνωρίσουν την κοινωνία της πληροφορίας μέσα από βασικά στάδια μαθημάτων στον υπολογιστή και την μαγεία που δίνει ώστε μέσα από τα παιχνίδια να δημιουργείς τις βασικές δεξιότητες των ,σε ανάγνωση-γραφή –γνωριμία με τα μαθηματικά παιχνίδια-την δύναμη της προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από την προστασία των ζώων, της γης, του νερού, όλα σε μορφή παιχνιδιού και αναζήτησης μέσα από την δημιουργική φαντασία.
Και μέσα σ όλα αυτά η γνωριμία και η δύναμη του ιντερνέτ με το προσωπικό e-mail και η επικοινωνία μέσα από τα blogs και τα My Space .Και όλα αυτά με το συνεχή διαγωνιστικό κίνητρο των ικανοτήτων τους.
Στο τέλος της γιορτής όλα τα παιδιά με τα διπλώματα στο χέρι των *1*και 2** Άστρων* ετοιμάζονται για την κατάκτηση του μεγαλύτερου διπλώματος των *3***Αστρων * στα μέσα Δεκεμβρίου 2008, σε μια γιορτή για τα Χριστούγεννα.
Η εκδήλωση αυτή της Π.Ε.Πράξις ,εντάχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Σχεδίου Δράσης με θέμα «Παιδιά με ειδικές ανάγκες και χρήση Υ/Η»

Website developed by

Felix Neo Rieder

 

Copyright 2021 PRAXISGREECE © All Rights Reserved