Με την συμμετοχή όλων των παιδιών που διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο τους στο πρόγραμμα *Παιδιά με ειδικές ανάγκες και χρήση Υ/Η * πραγματοποιήθηκε η…