Ημερίδα με «Τα παιδιά δημιουργούν πρότυπο πάρκο ελιάς»

Ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιήσει η Π.Ε.Πράξις στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά, Πολυχώρο Πεντάπολης το Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2008, στις 17:30 μ.μ. με θέμα: «Τα παιδιά δημιουργούν πρότυπο πάρκο ελιάς».
Θα παρουσιασθούν οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους. Το Πρόγραμμα είναι:
«Τα παιδιά δημιουργούν πρότυπο πάρκο ελιάς» με την κ. Πασχαλία Μπάλτσου συντονίστρια του προγράμματος,
«Ελιά. Άριστο διατροφικό προϊόν. Περιβάλλον, πολιτισμός, κοινωνική συμμετοχή. NGO και συνεργασία δήμου με την κοινωνία των πολιτών», με την κ. Ελένη Νομίδου, Πρόεδρο Σ.Ο.Π.Ψ.Υ,
«Παραγωγή ελιάς και πράσινη οικονομία», με τον κ. Άγγελο Πετρίδη της Ένωσης Βιοκαλλιεργειών Ν. Σερρών.
Το πρόγραμμα θα κλείσει με την παρουσίαση της έκθεσης φωτογραφίας του κ. Μιχάλη Κωνσταντινίδη. Θα δοθούν στους συμμετέχοντας έντυπο υλικό που δημιουργήθηκε για την ευαισθητοποίηση των μαθητών όπως σελιδοδείκτες και ημερολογιακά προγράμματα με θέμα την ελιά.
Η ημερίδα της Π.Ε.Πράξις, εντάσσετε στη λήξη του προγράμματος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Σχεδίου Δράσης με θέμα «Τα παιδιά δημιουργούν πρότυπο πάρκο ελιάς».

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.