*Παιδιά με ειδικές ανάγκες και χρήση Υ/Η *. και Γιορτή Χριστουγέννων

Ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποίηση η Π.Ε.ΠΡΑΞΙΣ στο ξενοδοχείο Ελπίδα το Σάββατο στις 5-12-2008 17.30 μ.μ με θέμα *Παιδιά με ειδικές ανάγκες και χρήση Υ/Η *.Θα παρουσιασθούν οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους όπου τα συμμετέχοντα παιδιά θα δείξουν τις επιτυχίες της εκμάθησης τους στον υπολογιστή και την συμμετοχή τους στις παράλληλες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προγράμματος στις εκδηλώσεις του Δήμου Σερρών.
Θα παρουσιασθού τα θέματα:
*Παιδιά με ειδικές ανάγκες και χρήση Υ/Η *. από την εκπαιδευτικό κ Εμμανουηλίδου Μαρία,
η κ.Λίντα Μπάλτσου πληροφορικός με θέμα *Εκπαιδευτικό παιχνίδι και πληροφορική*,
η κ. Πασχαλία Σπυρίδου Δημοσιογράφος με θέμα * Η καθοριστική σημασία της κοινωνία της πληροφορίας μέσα από τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών*.
Το πρόγραμμα θα κλείσει με τα διπλώματα ων 3*** που θα δοθούν στα παιδιά με την λήξη του προγράμματος και την διάθεση μικρών δώρων για τα Χριστούγεννα.
Οι συμμετέχοντες νέοι θα έχουν την δυνατότητα να απασχολούνται και στο μέλλον στον ελεύθερο χρόνο τους στο * Κέντρο δημιουργικής ηλεκτρονικής υποστήριξης της Π.Ε.Πράξις με την υποστήριξη εθελοντών.
Η ημερίδα της Π.Ε. Πράξις ,εντάσσετε στη λήξη του προγράμματος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Σχεδίου Δράσης με θέμα «Παιδιά με ειδικές ανάγκες και χρήση Υ/Η»

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.