Παρουσίαση του προγράμματος *Δράσεις ευαισθητοποίησης αγροτών και μαθητών Κερκίνης .Προστασίας του περιβάλλοντος

Ημερίδα θα πραγματοποιήσει η Π.Ε.ΠΡΑΞΙΣ στο ξενοδοχείο *Ερωδιός* στην Λίμνη Κερκίνη την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 17.30 μ.μ με θέμα *«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» *.Θα παρουσιασθούν οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους και θα βραβευθούν τα καλύτερα παραμύθια που έστειλαν οι συμμετέχοντες μαθητές των σχολείων της περιοχής της Λίμνης Κερκίνης
. Θα παρουσιασθεί το θέμα * Δράσεις ευαισθητοποίησης αγροτών και μαθητών της Κερκίνης για την προστασία του περιβάλλοντος *. από την κ Δήμητρα Τσακίρη- συντονίστρια του προγράμματος,
Λίμνη Κερκίνη! Ανήκει σε μας? Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας? Με τον κ.Μιχάλη Δαβή-Δασολόγο-Περιβαντολλόγο, και *2 Λίμνες. Μια λίμνη στην Ελλάδα. Μια λίμνη στη Σουηδία. Διαφορετικές αντιμετωπίσεις* με τον κ..Tobia Wallin και κ. Alessandro Monforte,
Το πρόγραμμα θα κλείσει με την παρουσίαση των νικητών του διαγωνισμού φωτογραφίας *Βιοποικιλότητα της Λίμνης Κερκίνης*
Θα δοθούν τα διπλώματα και τα δώρα στους μαθητές των σχολείων που συμμετείχαν στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ
«ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΑΡΑΜΥΘΑΔΕΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗ» ατομικά και ως τάξη. Επίσης θα δοθεί το επιτραπέζιο εκπαιδευτικό παιχνίδι που δημιούργησε ο φορέας μας στα παιδιά που δεν το έχουν λάβει.
Η ημερίδα της Π.Ε. Πράξις ,εντάσσετε στη λήξη του προγράμματος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Σχεδίου Δράσης με θέμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.