Ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποίηση η Π.Ε.ΠΡΑΞΙΣ στο ξενοδοχείο Ελπίδα το Σάββατο στις 5-12-2008 17.30 μ.μ με θέμα *Παιδιά με ειδικές ανάγκες και χρήση Υ/Η…