Στον αειφόρο *Δρόμο του ιερού ποταμού Στρυμόνα* της UNESCO Σερρών σε συνεργασία με την ΠΡΑΞΙΣ εντάσσεται η μουσική βραδιά που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη…