Στη καμπάνια του Συμβουλίου τη Ευρώπης για το ρατσισμό *Υπάρχει μόνο μια Επικίνδυνη μειονότητα ¨οι ρατσιστές* είναι ενταγμένη η συναυλία των Flakes. Λίγους μήνες…