Η ΠΡΑΞΙΣ,ο Όμιλος Σερρών για UNESCO πραγματοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Α/Θμια και Β/Θμια εκπαίδευση στα πλαίσια της *Solar Week 2009 * 9-13 Μαρτίου. Συνεργάζονται…