Το θέμα του έτους για το 2010 είναι “From Poverty to Decent Work: bridging the gap” “από τη φτώχεια για την Αξιοπρεπή Εργασία: Μέσω…