Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας θέσουμε τέλος στις διακρίσεις ! Περισσότεροι από 239 συντονισμένες δραστηριότητες που διοργανώνονται από 194 οργανώσεις της κοινωνίας…