Ερωτηματολόγιο για τη νεολαία, για την Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στην Αειφόρο Ανάπτυξη Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια εντεινόμενη κρίση. Τα τελευταία χρόνια ζήσαμε έναν…