Διαγωνισμός Σχεδίου Αναμνηστικού κέρματος των 2-Ευρώ

Τον Ιανουάριο 2012 συμπληρώνονται 10 χρόνια από την κυκλοφορία των χαρτονοσμιμάτων και των κερμάτων Ευρώ. Για τον εορτασμό της επετείου, και τα 17 Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης αποφάσισαν να εκδόσουν ένα αναμνηστικό κέρμα των Δύο Ευρώ που θα τεθεί σε κυκλοφορία του και θα φέρει κοινό σχέδιο στην εθνική όψη. 

Σχεδιαστικές προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από πολίτες των Κρατών Μελών, που έχουν ως νόμισμά τους το ευρώ και θα έχουν συμπληρώσει τα 12 έτη έως το τέλος του 2011.
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός έως τις 20 Μαΐου 2011.
Η ιδέα σου μπορεί να καταλήξει στο πορτοφόλι του καθένα μας! Αν θέλεις να αφήσεις το σημάδι σου σε εκατομμύρια κέρματα ευρώ, λάβε μέρος στο διαγωνισμό:

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.