Η ΠΡΑΞΙΣ συμμετέχει στην Ημέρα Περιβάλλοντος 2011

Η Π.Ε.ΠΡΑΞΙΣ συμμετέχει στην Ημέρα Περιβάλλοντος στο Πάρκο Παπαλουκά στις 4 και 5 Ιουνίου με,
1)      Έκθεση φωτογραφίας:
Θα παρουσιασθεί η χώρα που ανέλαβε τον εορτασμό της ημέρας Περιβάλλοντος με 15 φωτογραφίες από τα Ινδικά δάση και τη φύση της.
2)      Επίσης θα παρουσιασθούν οι Ειδικές Εκδηλώσεις Wambui Munge μια άλλη ενότητα φωτογραφιών.
3)      Φωτογραφίες από τον επαγγελματία φωτογράφο Miguel Murcia σχετικές με το “Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος» από όλο τον κόσμο.
4)      Παρουσίαση ενός προγράμματος στο www.rodonfm.net μιας ώρας για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος».
5)       Παραγωγή YouTube” βίντεο για παρουσίαση όλων των δράσεων .
6)      Δημοσίευση άρθρων σχετικά με την “Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος». Στο http://youthyearpraxis.blogspot.com/
7)       Άρθρα σχετικά με το περιβάλλον της Νότιας Ινδίας.
8)      Άρθρα για τα εθελοντικά προγράμματα της WWF (Δαδιά και Αρκτούρος)
9)      Κάλυψη των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος» στο Πάρκο Παπαλουκά των  Σερρών.

Όλα τα παραπάνω θα προετοιμάσουν οι εθελοντές της ΠΡΑΞΙΣ Benjamin Vienne ,Lucia Caminada Rossetti,,Alexandra Murcia Navarro,Eliina Eglite.με την  ευθύνη  της Μαρία Εμμανουηλίδου Leadership & Coaching και Ντίνας Ζγέρας.  

1)      Photo exhibition:
         It is planned to show 15 photos of Indian forests and nature.  
– Special Events Wambui Munge for equip the photos.
  Authentic photos from the professional photographer Miguel Murcia related to  „World Environment Day” from all over the world.
2)      Broadcast on „Rodon FM” deducated to „World Environment Day”.
3)      „YouTube” video.
4)      Posting articles on „Praxis” blog deducated to  „World Environment Day”.
         Articles about South India’s environment.
         Articles about EVS volunteer programs in WWF (Dadia and Arcturos).
5)      Coverage of the activities related with the „World Environment Day” in the new park Papalouka of Serres.

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.