«Μουσεία και Μνήμη» είναι το θέμα που επέλεξε το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2011.Τα μουσεία διαφυλάσσουν τη…