Πράσινη Εβδομάδα 2011 – κερδίζουμε περισσότερα καταναλώνοντας λιγότερο

Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες επιχειρηματολογούν για το πώς η ΕΕ θα προστατεύσει, θα διατηρήσει και θα βελτιώσει το περιβάλλον.Οι φυσικοί πόροι, όπως τα μέταλλα, τα ορυκτά, οι καύσιμες ύλες, το νερό, η ξυλεία, το εύφορο έδαφος και ο καθαρός αέρας, έχουν ζωτική σημασία για την επιβίωσή μας, αλλά και για μια ανθηρή σύγχρονη οικονομία.

Όμως, οι πόροι αυτοί είναι περιορισμένοι, γι’ αυτό πρέπει να τους χρησιμοποιούμε κατάλληλα. Η πραγμάτωση μιας Ευρώπης που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της είναι μία από τις προτεραιότητες της ΕΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” για διατηρήσιμη ανάπτυξη και απασχόληση.

Ο Όμιλος Σερρών για Unesco και η PRAXIS συμμετέχουν για 4η φορά στις δράσεις των ΜΚΟ με την  παρουσίαση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος *Προβολή της Βιοπικοιλότητας-ανάγκη για επείγουσα δράση. “*και των έργων των μαθητών που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό για το *Έτος βιοποικιλότητας 2010* που πραγματοποιήσαμε με το Υπουργείο Παιδείας το 2010.Την ευθύνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχουν η Μαρία Εμμανουηλίδου Leadership & Coaching   και η Λίντα Μπάλτσιου,τον κ Γιώργο Πολίτη στο πλαίσιο της συνεργασίας  με το Biodiversity Network προβάλλοντας την Βιοποικιλότητα του νομού μας.

From http://praxisgreece.blogspot.com/2011/05/2011.html

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.