“Equal Rights Against Social Exclusion” «Ίσα δικαιώματα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού”

O φορέας Nieuw-Weerdinge έχει μακρά παράδοση στις ευρωπαϊκές δράσεις για τους νέους και αποτελούν το βασικό τους στόχο για δημιουργία . Οι συμμετέχουσες χώρες που πήραν μέρς στο πρόγραμμα “Equal Rights Against Social Exclusion” «Ίσα δικαιώματα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού” ήταν η Βουλγαρία, Ιταλία, Σλοβενία, Λιθουανία, Ελλάδα και Ολλανδία.
Όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς με τις συμμετέχουσες ομάδες των προέρχονται αρχικά από περιοχές όπου η φτώχεια είναι γεγονός και πολλοί άνθρωποι είναι κοινωνικά αποκλεισμένων. Τα κύρια θέματα που παρουσιάσθηκαν και διαχειρίστηκαν ήταν ι:
1) Να Συγκρίνουν τις πολιτισμικές διαφορές και το κοινωνικό αποκλεισμό για όσους ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές στις συμμετέχουσες χώρες.
2) Να εξεταστεί ο ρόλος που διαδραματίζει η ΕΕ με προγράμματα στην κοινωνική ένταξη, π.χ. Το πρόγραμμα Progress
3) Να εργάζονται ως εθελοντές μαζί με τους δικούς μας εθελοντές (περίπου 60 άτομα ) σχετικά με το έργο των 3 παιδιών που φιλοξενούμε στο χώρο μας κάθε ημέρα με θέμα «Camping Life” Το πρόγραμμα λέγεται “Εργασία ως εθελοντές για ένα έργο με παιδιά» τα τελευταία δύο χρόνια είχε μια τέτοια επιτυχία ώστε να έχει αποφασίσει να συμπεριλάβει αυτό το στοιχείο για μια ακόμη φορά στο έργο αυτού του έτους με την συμμετοχή των 31 νέων από την Netherlands την Bulgaria ,Italy ,Greece ,Slovenia την Lithuania και νέοι της πόλις Να παρέχει τον καταλύτη για να βοηθήσει τους νέους να ξεπεράσουν τα ατομικά συμφέροντα και τα γλωσσικά εμπόδια και, συνεπώς, τη βελτίωση της επαφής και της αλληλεπίδρασης μεταξύ νέων από διαφορετικά υπόβαθρα, τους πολιτισμούς και τις χώρες στο πνεύμα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.
* Να διευκολύνει μια διαπολιτισμική εμπειρία μάθησης για τους νέους που προέρχονται από μειονεκτούσες οικογένειες.
* Μέσω της δημιουργικής έκφρασης να παρέχει την ευκαιρία στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες με νέες δεξιότητες, που θα τους ωφελήσει για το περιβάλλον τους στο μέλλον.
* Σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον, αφήνοντας τους νέους να κάνουν συνειδητές αποφάσεις και τη διδασκαλία τους να αποδεχθούν την ευθύνη για τις αποφάσεις αυτές.
* Δουλεύοντας σε ένα κοινό θέμα ως τελικό προϊόν, αυξάνοντας την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση και την ικανότητα να εργαστούν σε μια ομάδα, η οποία δεν θα καταστρέψει τα πολιτισμικά εμπόδια και να αυξήσει την αίσθηση της ενότητας.
* Για τη δημιουργία φιλίας με διάρκεια.
* Για την κατανόηση των άλλων πολιτισμών και την καλύτερη κατανόηση του πολιτισμού ενός ατόμου που στο μέλλον θα δημιουργήσει περισσότερη ανοχή και ανεκτικότητα και θα οδηγήσει στην αποδοχή των άλλων.
* Την τόνωση της πολιτιστικής εμπειρίας μάθησης με παιγνιώδη τρόπο για τα παιδιά της ηλικιακής ομάδας 7 – 12.
* Να εξεταστεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κοινωνικές υποθέσεις αποκλεισμού, όπως το πρόγραμμα PROGRESS
Θέμα: Η τρέχουσα οικονομική κρίση μας επηρεάζει όλους. Η επιλογή να εργαστούμε για ένα θέμα σχετικά με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό συνεχίζετε από το το 2009. Όλοι οι συμμετέχοντες στις ομάδες προέρχονται από απομακρυσμένες περιοχές όπου υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στη ζωή που υπάρχει σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή όπως μια πόλη. Δεδομένου ότι οι άνθρωποι που ζουν σε μια απομακρυσμένη περιοχή, υπάρχουν πολλοί που αποκλείονται από το κοινωνικό σύνολο και ζουν εκεί μόνοι και με λίγες κοινωνικές επαφές. Το έργο αυτό δίνει την δυνατότητα της σύγκρισης των διαφορετικών απομακρυσμένων περιοχών που οι κάτοικοι του έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Κατά τη διάρκεια αυτού του σχεδίου κάνουν καθημερινή χρήση της μεθόδου του Paulo Freire, χρησιμοποιώντας μυθιστορήματα ,φωτογραφίες για να τονώσει τη δημιουργικότητα των νέων που συμμετείχαν Τα μυθιστορήματα, οι φωτογραφίες γίνανε από τις μεικτές ομάδες και παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια κάθε γεύματος το βράδυ. Μια επιλογή αυτών των φωτογραφιών και των Μυθιστορημάτων θα συμπεριληφθούν στη παραγωγή του VCD.

Για την εθνική βράδια όλες ιι ομάδες εταίροι προετοίμασαν μια παρουσίαση της περιοχής τους και τους εαυτούς τους. Αυτό έγινε σε βίντεο, PowerPoint-Υπολογιστή, κολάζ, θεατρικά κλπ.
Συμμετείχαν Οι νέοι της πόλης μας Κούτσου Ρένα, Νίκη Πψειράκη, Ακις Δημόπουλος, Μασκαλίδου Βέρα, και Κούτσος Αγγελάκης με την καθοδήγηση της κ. Μαρίας Εμμανουηλίδου Mentoring & Coaching

from http://praxisgreece.blogspot.com/2010/09/equal-rights-against-social-exclusion.html

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.