Δύο αποφάσεις, που συμπληρώνουν την πρώτη φάση του Δομημένου Διαλόγου μεταξύ εκπροσώπων νεολαίας και όσων λαμβάνουν αποφάσεις στην Ευρώπη, υιοθετήθηκαν στη Συνάντηση του Συμβουλίου το Μάιο. Η πρώτη απόφαση σχετίζεται με την ενθάρρυνση νέων και αποτελεσματικών μορφών συμμετοχής όλων των νέων στη δημοκρατική ζωή στην Ευρώπη. Η δεύτερη αναφέρεται στον Δομημένο Διάλογο με νέους για το θέμα της εργασίας των νέων.
Συνολικά, η θεματική προτεραιότητα για τον κύκλο των επόμενων  18 μηνών (1η Ιουλίου 2011-30 Δεκεμβρίου 2011) θα είναι η συμμετοχή των νέων με ιδιαίτερη αναφορά  στη συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή στην Ευρώπη.

Τα συμπεράσματα βρίσκονται εδώ: http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/loadDocument.aspx?id=357&lang=EN&directory=en/educ/&fileName=122118.pdf

euroD

Website developed by

Felix Neo Rieder

 

Copyright 2021 PRAXISGREECE © All Rights Reserved