Διάσκεψη εμπειρογνωμόνων: Από τον εθελοντισμό για την ηγεσία στον αθλητισμό Πολωνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η πολωνική προεδρία της ΕΕ θα φιλοξενήσει τη διάσκεψη εμπειρογνωμόνων με τίτλο «Από τον εθελοντισμό για την ηγεσία στον αθλητισμό», που πραγματοποιείται στη Βαρσοβία από τις 13 με 14 Σεπτέμβριος, 2011. Η συνάντηση θα είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στην ανάπτυξη του αθλητικού εθελοντισμού στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα θέματα των εθελοντών «εκστρατεία» δυναμικό, που ασχολούνται με την οργάνωση της μαζικής αθλητικά γεγονότα? Σχετικά με την ανάπτυξη του εθελοντισμού στο επίπεδο που βρίσκεται πλησιέστερα προς τον πολίτη με τη μορφή μιας συνεχούς εργασίας για αθλητικούς συλλόγους και τοπικές πρωτοβουλίες.

ISCA Γενικός Γραμματέας, ο Ιακώβ Schouenborg θα συμμετάσχουν στο συνέδριο και να μοιραστούν με τους συμμετέχοντες την εμπειρία που αποκτήθηκε μέσω μεγάλης κλίμακας έργο EuroVolNet ISCA που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011.

http://www.kansalaisareena.fi/warsaw_program092011.pdf

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.