Κέρδισε την ευκαιρία να μιλήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες!

Στις 20 Σεπτεμβρίου, η Διακομματική Ομάδα Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οργανώνει συζήτηση για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκή Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας. Μεταξύ των ομιλητών συγκαταλέγονται  αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , των Eurodesk, Facebook και Netlog καθώς και εμπειρογνώμονες της e-συμμετοχής (ηλεκτρονικής συμμετοχής). Με σκοπό να διασφαλιστεί ότι αυτή η Πύλη θα παραμείνει ελκυστική  για εσάς θέλουμε ένα νέο που θα αντιπροσωπεύει τα ενδιαφέροντά σας. Αυτός μπορεί να είσαι εσύ! Χρειάζεται μόνο «να δώσεις το παρών» στη σελίδα του προγράμματος στο Facebook:  www.facebook.com/europeansocialnetwork

On September 20, the Youth Intergroup in the European Parliament is organising a hearing on the revision of the Youth Portal. The speakers include representatives from the European Commission, Eurodesk, Facebook, Netlog, and experts on e-Participation. To make sure this portal remains attractive for you, we also need someone to represent youth interest. It can be you! All you need to do is to contribute on the Facebook page: www.facebook.com/europeansocialnetwork

The most active and insightful person will be invited to Brussels to speak at the event.

Contact information: MEP Franziska Brantner (franziska.brantner@europarl.europa.eu).

The event will be webstreamed; you can follow it at:
http://greenmediabox.eu/live/youthportal/

Ο πιο ενεργός και διορατικός χρήστης θα προσκληθεί στις Βρυξέλλες για να μιλήσει στην εκδήλωση.

Πληροφορίες: MEP Franziska Brantner (franziska.brantner@europarl.europa.eu).

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω live streaming.

Μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο: http://greenmediabox.eu/live/youthportal/

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.